shiuz__750 x 100 px_1

Kontrola NIK w związku z wystąpieniem ASF w Polsce

trzoda22 kwietnia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła projekt wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF. Komisja zwraca się w nim o przeprowadzenie kontroli w zakresie: skuteczności procedur i zabiegów podejmowanych w okresie ostatnich lat przez organy państwowe i samorządowe w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz sposobów ograniczania ewentualnych skutków w przypadku odnotowania tej jednostki chorobowej na terytorium kraju; oceny efektów działań podjętych w kraju i w Komisji Europejskiej przez stosowne organy i instytucje po stwierdzeniu wirusa ASF u dwóch padłych, w pobliżu granicy z Białorusią, dzików.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2014 r.

Informację przedstawiła radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zofia Krzyżanowska.

Podczas posiedzenia ministrowie UE przyjęli porozumienie polityczne w sprawie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. Komisji zależy na nowej, bardziej przejrzystej strukturze sektora.

Na wniosek grupy państw, m.in. delegacji Polski, ministrowie przedyskutowali sytuację w sektorze mleka w ostatnim roku trwania kwot mlecznych. Polska zaproponowała przyjęcie rozwiązań, skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekroczenie kwot. KE zapowiedziała specjalny raport i powrót do debaty na temat sytuacji na rynku mleka w czerwcu br.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- o planowanych i podjętych działaniach wynikających z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego dotyczących likwidacji skutków występowania choroby ASF w Polsce,

- o sytuacji na rynku wieprzowiny i planowanych działaniach rządu, dotyczących stabilizacji cenowo-dochodowej oraz rekompensat za straty poniesione przez rolników (producentów trzody chlewnej), na terenach Polski.

Informację przedstawili: podsekretarz stanu w MRiRW - Tadeusz Nalewajk oraz p.o. główny lekarz weterynarii - Krzysztof Jażdżewski.

29 marca br. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, wprowadzające nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Rozporządzenie weszło w życie 30 marca. Na ostatnim etapie przygotowań jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie którego będzie można uruchomić rekompensaty. Wsparcie w ramach rozporządzenia KE przysługuje producentom wieprzowiny z obszarów objętych restrykcjami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce. Wsparcie można uzyskać za zwierzęta ubite od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r., z obszaru objętego restrykcjami w dniu dostarczenia ich do ubojni.

Polska jest uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie od 50 kilogramów oraz macior mających prosięta o masie od 160 kilogramów, pod warunkiem ich uboju i wprowadzenia do obrotu pozyskanego z nich mięsa i jego produktów, zgodnie z odpowiednimi przepisami weterynaryjnymi. Rekompensatę ustalono na poziomie 35,7 euro na 100 kg masy tuszy, przy czym nie może ona w przypadku zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg przekroczyć tej kwoty. W przypadku tusz ważących mniej niż 100 kg, kwota wsparcia będzie odpowiednio redukowana.

125ml milk

trzoda2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwa; polsce; rozwoju; świń; kontroli; przypadku; dotyczących; działań; projekt; rozporządzenia; komisja; wieprzowiny; rozpatrzyła; afrykańskiego; kontrola; pomoru; skutków; minist;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »