Konferencja: Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie - 12-13 września 2016 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza na konferencję: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, która odbędzie się w dniach 12-13 września br., w Hotelu Lamberton, ul. Poznańska 492, Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego. Zmiany klimatyczne jakie następują w przyrodzie w ostatnich latach są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolniczym. Bezśnieżne zimy, niedobory wody w okresie wiosennym oraz upalne lata powodują, iż uprawa roślin wymaga wielokierunkowych działań, aby skutecznie reagować na zachodzące zmiany. Poprzez konferencję zidentyfikowane zostaną obszary wymagające nowych rozwiązań oraz zaproponowane wdrożenie innowacyjnych działań, które poprawią konkurencyjność i rentowność gospodarstw. Jednocześnie poprzez budowę sieci powiązań między kluczowymi podmiotami umożliwione zostanie stworzenie systemu wsparcia i wdrażania innowacji, który będzie sprawnie działał przez lata.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, w szczególności przedstawicieli pomiotów z sektora rolnego, które w istotny sposób wpływają na gospodarowanie zasobami wodnymi kraju oraz tworzą sieć podmiotów mogących wdrażać nowe inicjatywy w zakresie gospodarowania zasobami na obszarach wiejskich:

  • pracowników doradztwa rolniczego (WODR, Izby Rolnicze, prywatne podmioty doradcze);
  • członków regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz spółek wodnych, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych;
  • pracowników uczelni i instytutów badawczych;
  • rolników oraz członków związków rolników i grup producentów rolnych;
  • przedstawicieli samorządów terytorialnych lub ich związków.


Celem konferencji jest:

  • wymiana wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie,
  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na obszarach rolniczych,
  • nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz samorządami terytorialnymi.


Udział w konferencji obejmujący m.in. wyżywienie, nocleg, materiały konferencyjne, parking jest bezpłatny. Dojazd uczestnicy finansują we własnym zakresie. W przypadku absencji zarejestrowanego uczestnika konferencji, omawiany poniesie koszty uczestnictwa w kwocie 400,00 zł.

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy kierować do sekretariatu CDR pocztą elektroniczną, listownie lub faxem na załączonym do zaproszenia formularzu, do dnia 02 września 2016 roku.

Dane kontaktowe sekretariatu CDR:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl, tel. 22 729 59 37, fax: 22 729 72 91

Osoba do kontaktu ws. konferencji:
Iwona Obojska tel. 22 729 66 34-38 wew. 140 lub 471, adres e-mail: i.obojska@cdr.gov.pl


Do pobrania:

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarowania; zasobami; konferencji; września; doradztwa; rolniczego; metody; zarządów; rozwiązań; konferencja:; udziału; e-mail:; poprzez; sekretariatu; obszarach; przedstawicieli; dzia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »