shiuz__750 x 100 px_1

Konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”

W MRiRW odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”, podczas której instytucje resortu rolnictwa miały okazję zaprezentować realizowane przez siebie projekty, zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu otwartego w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”. 


Resort rolnictwa odniósł niemały sukces – stwierdził podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, otwierając konferencję. W wyniku I konkursu dofinasowanych będzie 28 projektów na łączną kwotę 150 mln złotych, z czego 8 – na kwotę 50 mln dotyczy szeroko pojętego rolnictwa. Nasze projekty, finansowane ze środków tego Programu, są dużym wsparciem w realizacji założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wpisują się bezpośrednio w priorytety Planu dla Wsi. 


Z kolei minister Jan Krzysztof Ardanowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że polska wieś i rolnictwo w celu wykorzystania swojego pełnego potencjału pilnie wymagają innowacji oraz wsparcia ze strony nauki i leży to w interesie całego społeczeństwa. Musi wzrosnąć tempo wdrażania efektów badan naukowych do praktyki rolniczej, tak by odpowiadały one tempu zmian zachodzących we współczesnym świecie –powiedział minister Ardanowski.


Przedstawione podczas konferencji projekty dotyczą szerokiego spektrum zagadnień: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie wspomagania nawożenia, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności. 


Wśród zaprezentowanych projektów znalazł się również FITOEXPORT, projekt realizowany przez konsorcjum, któremu przewodniczy Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Omawiając założenia projektu, zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium, Janina Butrymowicz podkreśliła, że celem przedsięwzięcia jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności na obecnych poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warunkiem dostępu polskich towarów pochodzenia roślinnego do zagranicznych rynków jest sprawnie działający system nadzoru nad zdrowiem roślin i bezpieczeństwem żywności, również w aspektach takich jak potwierdzona nieobecność w kraju pochodzenia upraw GMO i nadzór nad chemiczną ochroną roślin oraz certyfikacja eksportowa. Rocznie PIORiN wydaje około 2,2 mln paszportów roślin na towary wprowadzane na obszar Wspólnoty oraz 70 tys. świadectw fitosanitarnych na przesyłki eksportowane do państw trzecich. Sprawność i efektywność działania PIORiN jako organu urzędowej kontroli ma więc istotny wpływ na wzrost wskaźników gospodarczych, osiąganych w sektorach rolnictwa i przemysłu spożywczego. 


Przekonaliście nas, że innowacyjne usprawnienia w kontroli realizowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa faktycznie przełożą się na wzrost konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych – zwrócił się wiceminister Ryszard Zarudzki do przedstawicieli Konsorcjum podsumowując prezentację naszego projektu. 


Wiceminister Zarudzki stwierdził także, ze szerokie rozpowszechnianie informacji o efektach projektów jest bardzo istotne z punktu widzenia MRiRW, gdyż wypracowane innowacyjne rozwiązania będą wpływać na kształtowanie polityki wobec szeregu problemów strategicznych. Z tego względu przewiduje się zorganizowanie forum z interesariuszami w celu śledzenia postępu prac nad projektami po upływie pierwszego roku ich realizacji. 


Więcej informacji na temat konferencji oraz prezentacje dotyczące przedstawianych projektów można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/innowacje-dla-rolnictwa.

 

 Źródło
 Państwowa Inspekcja Ochrony
 Roślin i Nasiennictwa
 http://piorin.gov.pl/

125ml milk

logo,k1uUwl caFOE6tCTiHtf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: roślin; rozwiązania; projektów; ochrony; kontroli; ; konferencja; rolnictwa; polskiego; wzrost; państwową; inspekcję; polskich; rynków; towarów; pochodzenia; informacj;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »