Kolonie nad morzem. Zapraszamy do Chłapowa

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 14-dniowe kolonie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
- 19.07-01.08.2015 w Chłapowie koło Władysławowa
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 1999), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Koszty obejmują:
    całodobowe wyżywienie (5 posiłków dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną)
    zakwaterowanie
    wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)
    opiekę pedagogiczną i medyczną medyczną  
    ubezpieczenie
    atrakcyjny program kulturalno-oświatowy włącznie z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi
    transport na kolonie i z powrotem
Szczegółowe informacje dotyczące programu, miejsca zakwaterowania oraz innych wskazań organizatora zostaną przekazane bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na kolonie.
 

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wzór w załączeniu)
2.    podpisany regulamin kolonii (wzór w załączeniu)
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z okresu rekrutacji potwierdzające, iż jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii ( wzór w załączeniu)
4.    dowód wpłaty 540 zł od osoby na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem (imię i nazwisko uczestnika, 19.07-01.08.2015, kolonie w Chłapowie lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A, w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zupełnych zgłoszeń, czyli dostarczenie do biura Izby w Olsztynie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty do dnia 10 lipca 2015r. Przed wpłatą należy skontaktować się z pracownikiem biura Izby odpowiedzialnym za nabór Panią Katarzyną Godlewską - tel. 089 534 05 67, 089 527 71 89; e-mail: wmirol@wmirol.
Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca. 

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: kolonie; wpłaty;   ; olsztynie; rodziców; zakresie; ubezpieczenie; emerytalno-rentowe; chorobowe; ; pełnym; zapraszamy; opiekunów; rolniczej; wypadkowe; mac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »