Kolonie Kościelisko. Zapraszamy

mask

Dodano: 2015-06-11 13:34:55
 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 14-dniowe kolonie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
- 03-16.07.2015 w Kościelisku
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 1999), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Koszty obejmują:
    całodobowe wyżywienie (5 posiłków dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną)
    zakwaterowanie
    wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)
    opiekę pedagogiczną i medyczną medyczną  
    ubezpieczenie
    atrakcyjny program kulturalno-oświatowy włącznie z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi i zagranicznymi
    transport na kolonie i z powrotem
Szczegółowe informacje dotyczące programu, miejsca zakwaterowania oraz innych wskazań organizatora zostaną przekazane bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na kolonie.
 

W programie zaplanowana jest wycieczka autokarowa do Wiednia, w związku z tym dzieci obowiązkowo powinny posiadać legitymację szkolną
 

Koszt koloni: 690 zł + 20 Euro ( z czego 520 należy wpłacić na konto organizatora, a 170 zł+ 20 Euro- płatne w dniu wyjazdu opiekunowi grupy)

 

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 
2.    podpisany regulamin kolonii
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z okresu rekrutacji potwierdzające, iż jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii 
4.    dowód wpłaty 520 zł od osoby na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem (imię i nazwisko uczestnika, 03-17.07.2015, kolonie w Kościelisku lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A, w godz. 7.30-15.30. Pozostałą kwotę 170 zł+ 20 Euro należy wpłacić opiekunowi grupy w dniu wyjazdu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zupełnych zgłoszeń, czyli dostarczenie do biura Izby w Olsztynie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty do dnia 26 czerwca 2015 r. Przed wpłatą należy skontaktować się z pracownikiem biura Izby odpowiedzialnym za nabór Panią Katarzyną Godlewską - tel. 089 534 05 67, 089 527 71 89; e-mail: wmirol@wmirol.
Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca. 

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: kolonie; wpłaty; rodziców; dzieci; należy; olsztynie; ubezpieczenie; chorobowe; ; emerytalno-rentowe; zakresie; prawnych; pełnym; wypadkowe;   ; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »