KRIR na Polagrze

polagra premiery banerW dniach 18-21 stycznia po raz kolejny na terenie obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi rolnicze Polagra-Premiery. Targi  tradycyjnie objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych, której  licznie odwiedzane stoisko mieściło się w pawilonie 4. Trzeciego dnia Targów  22 stycznia 2016 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję dla rolników „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”.

Stoisko KRIRKonferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Prelegentami byli: prof. Walenty Poczta z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego  oraz dr Mirosław Drygas  z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Głównymi tematami w programie konferencji były

  • Polski sektor rolno-żywnościowy – stan i przyszłe potrzeby rozwojowe
  • Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku

Konferencje otworzył prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, mówiąc, iż  w dyskusji o kształcie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku ważne jest uwzględnienie obecnej sytuacji polskiego sektora-rolno spożywczego. Podkreślał nawiązując do problemów blokowania rolniczych inwestycji przez ludność sprowadzającą się na wieś iż,  na we wsi- to rolnik jest najważniejszy jako producent żywności. Zdaniem prezesa KRIR gminy aby ograniczyć konflikty i protesty napływowych mieszkańców miast, powinny tworzyć specjalne strefy na budownictwo jednorodzinne  nie związane z produkcja rolną, w ramach planów  zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie sąsiadowały bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi.

Prof. W. Poczta z UP w Poznaniu  w swoim referacie przedstawił główne problemy i wyzwania rozwojowe stojące przed krajowym  sektorem rolno-żywnościowym w ciągle  zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych i postępującej globalizacji. Z danych przedstawianych przez niego wynika iż od wejścia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 pomimo wielu przemian i postępującej w związku z integracją europejską restrukturyzacji, nadal polskie gospodarstwa są mniej konkurencyjne wobec zachodnich rolników. Chodzi tu głównie o kapitał i zasoby, którymi dysponują polscy  rolnicy związane głownie ze strukturą i rozdrobnieniem polskiego rolnictwa. Wg niego gospodarstwa do 10 ha aby przetrwać  muszą bezwzględnie szukać dodatkowych dochodów poza rolnictwem.

Przyszły kształt WPR po 2020 roku omawiał w sowim referacie dr Mirosław Drygas z IRWiR PAN, przedstawiając uczestnikom konferencji główne nurty  trwającej od  kilka lat dyskusji nad pożądanymi kierunkami zmian WPR. Poinformował, iż na szczeblu UE określane będą szczegółowe działania, służące realizacji celów stawianych WPR. Natomiast każde państwo członkowskie  opracuje własne plany strategiczne określające, w jaki sposób zamierzają osiągnąć wspomniane cele. Plany te będą musiały być zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Przyjecie takiego rozwiązania spowoduje to iż państwa członkowskie będą mogły w znacznym stopniu dostosować wymagania WPR do własnych krajowych realiów  również w systemie dopłat bezpośrednich.

W debacie, która odbyła się po prelekcjach naukowców rolnicy zadawali wiele pytań. W trakcie dyskusji ze względu iż uczestnikami konferencji byli w większości rolnicy z Wielkopolski największego regionu produkcji trzody chlewnej poruszono temat skutków zagrożenia  przeniesienia wirusa ASF na teren województwa  i konieczności ograniczenia populacji dzików.

 st oisko Konferencja WP   Konferencja WSZ  IKonferencja MD


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

polagra premiery baner
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolniczych;  ; rolnicy; będą; konferencji; dyskusji; referacie; krajowa; poczta; polskiego; mirosław; główne; polski; związane; gospodarstwa; targów; stycznia; postępującej;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »