shiuz__750 x 100 px_1

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Informacja Głownego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym

W dniu 22 sierpnia br. do Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej wpłynęło pismo Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Poniżej zamieszczamy treść.


Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 roku


Pan Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Szanowny Panie,

Informuję, że decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do działania w rolnictwie ekologicznym. Początek okresu 60 dni, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), określony został na dzień 10 sierpnia br.

W momencie cofnięcia upoważnienia, jednostka certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. kontrolowała w całym kraju ponad 5 tys. producentów ekologicznych, którzy w celu zachowania uprawnień do sprzedaży produktów ekologicznych oraz ewentualnych uprawnień do wsparcia finansowego z funduszy PROW (z tytułu prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi), powinni dokonać wyboru nowej jednostki certyfikującej. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym producenci ekologiczni, którzy podlegali kontroli jednostki certyfikującej, której cofnięto upoważnienie, mogą pozostać poza kontrolą prowadzoną przez jednostkę certyfikującą przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna, tj. do dnia 8 października 2013 r. Producent ekologiczny zamierzający kontynuować działalność w rolnictwie ekologicznym powinien, przed upływem tego terminu, zgłosić swoją działalność dowolnej innej jednostce certyfikującej, posiadającej upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiednim zakresie i zostać objęty przez tę jednostkę systemem kontroli.

W celu dokonania zgłoszenia do nowej jednostki, należy przekazać jej kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej:www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne-zgłoszenie działalności. W sekcji IV - nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V - nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej.Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym jest dostępny na stronie internetowej:www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne->Kontrola i certyfikacja->Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.

Jednocześnie informujemy że w okresie, w którym producent ekologiczny pozostaje poza kontrolą jednostki certyfikującej, zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy, uprawnienia jednostki certyfikującej, w tym uprawnienia do prowadzenia kontroli, wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o. o. tracą ważność z chwilą objęcia producenta systemem kontroli przez nową jednostkę certyfikującą (i wydania nowego certyfikatu) lub po upływie okresu 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna.

Producent ekologiczny, kontrolowany wcześniej przez jednostkę Bioekspert Sp. z o.o., który do końca dnia 8 października 2013 r. nie znajdzie się pod kontrolą nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Producent taki straci prawo wprowadzania na rynek produktów z nawiązaniem do ekologicznej metody produkcji. Producenci, którzy zostaną wyłączeni z systemu kontroli, nie będą ujęci w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, co może skutkować konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa dotyczących udzielania wsparcia finansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Uprzejmie proszę o spowodowanie, w miarę posiadanych możliwości, przekazania informacji zawartych w niniejszym piśmie osobom zainteresowanym.

Z poważaniem

Z up. Głównego Inspektora
Andrzej Królikowski
Zastępca Głównego InspektoraLista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce, wg stanu na dzień 10 sierpnia 2013 r.

Numer jednostki
certyfikującej
Jednostka certyfikująca Adres, telefon
PL-EKO-01 EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
www.ekogwarancja.pl
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl
Dąbrowica 185 P,
21-008 Tomaszowice
tel. +48 (81) 501 68 30
PL-EKO-02 PNG Sp. z o. o.
www.certyfikacja.co
e-mail: biuro@certyfikacja.co
Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce
tel. +48 (41) 306 40 00
PL-EKO-03 COBICO Sp. z o. o.
www.cobico.pl
e-mail:  cobico@cobico.pl
Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
tel. +48 (12) 632 35 71
PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.
www.biocert.pl
e-mail:  sekretariat@biocert.pl
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
tel. +48 (12) 430-36-06
PL-EKO-06 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile
www.pcbc.pila.pl
e-mail: pcbcpila@pcbc.pila.pl
ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła
tel. +48 (67) 213 82 00
PL-EKO-07 AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
www.agrobiotest.pl
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
ul. ZWM 5, 02-786 Warszawa
tel. +48 (22) 847 87 39
PL-EKO-08 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  www.tuv.com
e-mail: post@pl.tuv.com
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel. +48 (22) 846 79 99
PL-EKO-09 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
www.agroeko.com.pl
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa
tel. + 48 (22) 884 00 20
PL-EKO-10 SGS Polska Sp. z o.o.
www.pl.sgs.com
e-mail: sgs.poland@sgs.com
ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
tel. +48 (22) 329 22 22

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwie; jednostki; jednostce; ekologicznym; e-mail:; ; jakości; jednostkę; którym; rolnictwa; o.o.; głównego;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »