Grunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników

jelenieW dniu 17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki w sprawie możliwości dzierżaw gruntów znajdujących się w parkach narodowych na drodze przetargu ograniczonego dla okolicznych rolników. W związku z powyższym wnioskiem Ministerstwo Klimatu w dniu 14 lutego 2020 r. poinformowało, że podjęto już prace nowelizacyjne ustawy o ochronie przyrody, w zakresie dopuszczalnych trybów prowadzenia przetargów. Przy projektowaniu nowych sposobów prowadzenia postępowań przetargowych Ministerstwo Klimatu będzie pamiętać o celach, jakie przyświecały ustawodawcy przy projektowaniu trybów dotychczasowych. Ponadto poinformowano, że:

"Ideą organizacji przetargów na wydzierżawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jest zarówno umożliwienie rolnikom korzystania w sposób zrównoważony z gruntów przydatnych produkcji rolniczej, jak również wykonanie działań ochrony czynnej siedlisk podlegających ochronie konserwatorskiej. Synergia działań w tych obszarach daje wymierne korzyści obu stronom — zrównoważony sposób realizacji dzierżaw przyczynia się do zachowania cennych przyrodniczo obszarów w dobrym stanie ochrony, zaś produkty rolnicze zyskują atrakcyjny walor pochodzenia.. Nie można o tym zapominać w procesie prowadzenia omawianych przetargów, bowiem ustawowy cel dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi podlega kontroli i ocenie. Konstrukcje przetargów i wymagania stawiane zainteresowanym odzwierciedlają właśnie dążenie do synergii celów. Efekty tej synergii muszą być dostrzegane na płaszczyźnie administracyjno-organizacyjnej, gospodarczej, konserwatorskiej czy też ekonomicznej. W sposób oczywisty, przetargi nie mogą być prowadzone w sposób sprzyjający grupie osób bez uzasadnienia odpowiadającemu istniejącym przepisom prawa byłby to czyn o charakterze korupcyjnym.

Ponieważ stosowane tryby przetargowe ograniczają tak zainteresowanych jak i dyrektorów parków narodowych, postanowiono wdrożyć inne rozwiązania w tym postulowany przez środowisko rolnicze tryb ograniczony. Projektowane procedury przetargowe w moim przekonaniu uwzględniają nie tylko oba poruszone wyżej cele wydzierżawiania gruntów parków narodowych na potrzeby rolnicze ale również pozwolą na zachowanie przejrzystości postępowań."

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

jelenie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gruntów; sposób; narodowych; prowadzenia; klimatu; rolnicze; parkach; parków; zrównoważony; również; synergii; narodowych; ; ministerstwo; przetargów; projek;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »