Festiwal kultur „U noju na Warniji” już za nami

 

logotypy 1 na stron%C4%99 poprawione 1024x288

Operacja realizowana w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo KSOW tekst transparent 250x102

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

„Suita Warmińsko-Mazurska”, „Jekem jechał”, „Cekoj Janku”, „Kokoska Jerząbato”, „Gdybym miał gitarę”, „Na mazurskim polu” to tylko przykłady utworów oraz przyśpiewek ludowych i piosenek biesiadnych, które można było usłyszeć  w Gietrzwałdzie w dniu 6 lipca 2019 r., podczas Festiwalu kultur „U noju na Warniji”.

Festiwalu kultur „U noju na Warniji” to przegląd, w formie konkursu,  zespołów ludowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezentacja rękodzieła ludowego. W wydarzeniu wzięły udział 24 zespoły oraz 8 grup rękodzielniczych.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Dominik Sidor, znawca folkloru, członek-założyciel Grona Konsultacyjnego ds. Tradycji Taneczno-Muzycznych i Obrzędowych Regionu Warmii i Mazur – przewodniczący
 • Angelika Rejs, kierownik Muzeum w Morągu – członek
 • Magdalena Biryło, etnograf, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – członek

dokonała oceny  zespołów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru zgodny z tradycją ludową,
 • wykonanie instrumentalne zgodne z konwencją ludową (dobór i współbrzmienie instrumentów),
 • sposób wykonania pieśni ludowych (a capella, użycie gwary),
 • prezentowane stroje ludowe i rekwizyty,
 • ogólny wyraz artystyczny wykonania.

Przyznano następujące miejsca:

Kategoria: Piosenka ludowa

I miejsce ex aequo –       Zespół „Warmińska kuźnia” (Czerwonka),

Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiacy (Sterławki Wielkie),

II miejsce –                        Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Reszelanie” (Reszel),

III miejsce –                      Zespół „Rostkowianie” (Rostki).

 

Kategoria: Piosenka biesiadna

I miejsce –           nie przyznano,

II miejsce –          Zespół „Sasanki” (Suchacz),

III miejsce –         Zespół „Kalina” (Jędrychowo).

 

Organizatorami wydarzenia byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Gmina Gietrzwałd, Stowarzyszenie „Piękny Most”, Rol-Wam” Sp. z o.o.

Informacje o zespołach:

KATEGORIA PIOSENKI LUDOWE:

„Warmińska kuźnia” z Czerwonki

Zespół powstał w 2017 r. w Czerwonce i w ciągu taki krótkiego okresu zdobył już kilka znaczących nagród i wyróżnień np. 3. miejsce w Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2018 r. i 2. miejsce w 2019 r. (Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wyróżnienie w 2018 r. na Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, Złotą Statuetkę za Zasługi dla Kultury Gminy Biskupiec. Zespół nie tylko śpiewa, ale też tworzy widowiska obrzędowe wg własnych scenariuszy. Kierownik zespołu: Ryszard Borzymowski. Repertuar: „Konik zmókł”, „Macie dziadku”.

Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” z Pasłęka

Zespół działa przy Pasłęckim Ośrodku Kultury od 37 lat. Bierze udział w przeglądach i festiwalach krajowych, wojewódzkich i regionalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występuje na imprezach i uroczystościach lokalnych takich jak: dożynki, Dzień działacza Kultury. Kierownik zespołu: Edyta Godzieba. Repertuar: „Pędzi dziewczę wołki”, „Oj, zagraj mi muzyko”.

Zespół „Tęcza Warmii” z Braniewa

Zespół ludowy „Tęcza Warmii” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą przy Braniewskim Centrum Kultury działa 19 lat. Od chwili powstania działa aktywnie w powiecie, województwie, ale także poza jego granicami. Zespół zajął wiele pierwszych miejsc na festiwalach artystycznych na Warmii. W przeglądzie zespołów ludowych „Festiwal Kultur” w 2018 r. w Olsztynie zespół zajął trzecie miejsce. Zespół śpiewa piosenki warmińskie, ludowe, biesiadne, religijne i własne. Kierownik zespołu: Teresa Pawlukowska. Repertuar: „Leży but”, „Loz roz Maciek”.

Zespół „Rostkowianie” Rostek

Zespół „Rostkowianie” istnieje od 1981 r. pod kierownictwem Hanny Modzelewskiej. Zespół nie tylko śpiewa, ale także jest organizatorem życia kulturalno-społecznego wsi. Sprawuje opiekę nad twórczością ludową. Zespół reprezentuje repertuar ludowy Mazur, Mazowsza i współczesny. „Rostkowianie” są zespołem trzypokoleniowym. Zespół bierze udział w różnych imprezach okolicznościowych oraz konkursach folkowych, był nagradzany na Litwie, w Olsztynie, Pasymiu. „Rostkowianie” czy festyny czy dożynki wszędzie zdążą. Kierownik zespołu: Hanna Modzelewska. Repertuar: „Kokoska Jerząbato”, „Nasa Matka Katarzyna”.

Zespół śpiewaczy „Orzyszanki” z Orzysza

Zespół powstał przed 33 laty. Do sukcesów „Orzyszanek” zaliczyć można wyróżnienia i nagrody zdobyte na licznych przeglądach i konkursach, m.in. w Kazimierzu Dolnym, Bydgoszczy i Jezioranach (Grand Prix w 2008 r. i 2017 r.). Repertuar zespołu uwieczniono w Narodowym Archiwum Folkloru Ludowego. Kierownik zespołu: Teresa Rybińska. Repertuar: „Marysieńka”, „A jak przyjechali…”.

Zespół „Wystek” ze Szczytna

„Wystek” to w gwarze kurpiowskiej nazwa damskiej kamizelki. Jesteśmy amatorskim zespołem ludowym, który powstał w 2001 r. Śpiewamy gwarą kurpiowską stare piosenki ludowe, występujemy w strojach kurpiowskich. Kierownik zespołu: Irena Mossakowska. Repertuar: „U jeziorecka”, „Jekem jechał”.

Zespół Ludowy Instrumentalno-Wokalny „Wrzos” z Kownatek

Zespół powstał w 2016 r. z byłych pracowników PGR-u Kownatki. Będąc emerytami i rencistami jesteśmy młodzi duchem. Bardzo lubimy śpiewać pieśni ludowe i biesiadne z różnych regionów. Istniejemy trzy lata, a śpiew daje nam satysfakcję i radość. Kierownik zespołu: Waldemar Przygoda. Repertuar: „Zielona rudka”, „Jedzie Janek”.

Zespół śpiewaczy „Wojcieszanie” z Wojciechów

Zespół „Wojcieszanie” działa przy Domu Kultury w Wojciechach od 1987 r. (32 lata). W repertuarze swoim ma piosenki ludowe i biesiadne, polskie i ukraińskie. Zespół koncertuje na różnych uroczystościach lokalnych i regionalnych. Bierze udział w różnych przeglądach uzyskując wysokie oceny. W 2018 r. zdobył I miejsce w wojewódzkim przeglądzie „Festiwal Kultur” w Olsztynie. Instruktorem zespołu jest Włodzimierz Bohun. Kierownik zespołu: Włodzimierz Bohun. Repertuar: „Modre oczka idźta spać”, „A w niedzielę raniusieńko”.

Zespół ludowy „Pomerania” z Kisielic

Zespół śpiewa od 35 lat pod egidą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. Instruktorem zespołu od 3 lat jest Jan Kawicki. Repertuar zespołu to piosenki ludowe, patriotyczne, dożynkowe, biesiadne, okolicznościowe. Zespół bierze udział w przeglądach, uroczystościach gminnych i poza gminą. Kierownik zespołu: Halina Gniadek. Repertuar: „Szedłem sobie dróżyneczką”, „Tam na łące”.

Zespół śpiewaczy „Sedranianki” z Sedranek

Zespół działał już w latach 80-tych. Występował na uroczystościach wiejskich i gminnych z różnym repertuarem. Cztery lata temu wznowił działalność po 20 latach przerwy. Zespół odtwarza dawne tradycje, umiejętności i propaguje wśród dzieci i młodzieży kolędowanie, wykonywanie wycinanek, palm. Wianków, wieńców dożynkowych, równianek. Kierownik zespołu: Jadwiga Wasilewska. Repertuar: „A w niedziele raniusieńko”, „Do mego sąsiada stecka wypada”.

Zespół ludowy „Mozaika” z Miłomłyna

Zespół powstał w 2012 r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zespół wydał śpiewnik i nagrał własną płytę. W repertuarze ma piosenki ludowe, patriotyczne, biesiadne i religijne. Zespół ćwiczy dwa razy w tygodniu w M-GOK Miłomłyn. Kierownik zespołu: Kazimierz Czarnecki. Repertuar: „Kasiu, Kasiu”, „Oj siano, siano”.

Kapela ludowa „Furman” z Kraszewa

Zespół powstał w 2015 r. Posiada w repertuarze piosenki ludowe, bierze udział w konkursach, festynach, podczas których zdobywa nagrody. Członkowie zespołu to rolnicy (cztery małżeństwa) ze wsi Kraszewo – gmina Lidzbark Warmiński. Kierownik zespołu: Jacek Sobczak. Repertuar: „Warmianka”, „Szaławiła”

Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Reszelanie” z Reszla

Zespół śpiewa folklor kultywując tradycje Warmiaków i Mazurów, działa od 1986 r. W swoim repertuarze posiada przeszło 150 pieśni z różnych regionów Polski (Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Zagłębiowskie, Kieleckie, Kurpiowszczyzny, ale także z Ukrainy). Zespół został odznaczony m.in. Brązową Odznaką Zasłużony dla Kultury – Gloria Artis (2006 r.), Odznaką Honorową – Zasłużonym Reszel (1995 r.), Statuetką Copernikusa „Przyjaciel Warmii” (2013 r.). Wyróżniony nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (1996 r.) oraz nagrodą Marszałka Warmińsko-Mazurskiego (2011 r.). Wielokrotny laureat festiwali, przeglądów i konkursów folklorystycznych m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Mrągowie, Jezioranach. Posiadacz „Najstarszego Dzwonu na Warmii, głównej nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosława Kalinowskiego w Przeglądzie w Złotowie. Trzykrotny uczestnik Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Dożynek Wojewódzkich w Mikołajkach, Iławie, Lidzbarku Warmińskim i Olsztynku. Uczestnik targów w Poznaniu, Kielcach, Norymbergii. Zespół koncertował poza granicami kraju i odwiedził m.in. Rosję, Niemcy, Czechy, dwukrotnie Ukrainę, Francję, Łotwę i trzykrotnie Bułgarię. Dorobek artystyczny zespołu zapisany został na 2 płytach CD: „Kędy ty Jaśku” i „Kaczuszka jeziorem pływa”. Wspólnie z radiem Planeta FM nagrał audycję „Równianka – tradycje Warmii i Mazur”. Zespół i Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” jako pierwszy zorganizował w dn. 13.06.2009 r. I Festiwal Miast Cittaslow w Reszlu. Kierownik zespołu: Mirosław Bogdanowicz. Repertuar: „Cekoj Janku”, „Zdrowa pani chorzała”.

Zespół śpiewaczy „Pokolenia” z Biesala

Zespół założony w 2012 r. w Biesalu. Występujemy na przeglądach zespołów śpiewaczych ludowych np. w Stawigudzie, Jezioranach, Morągu, Suszu. Śpiewamy w domach pomocy społecznej, na dożynkach, w kościołach. Zespół brał udział w audycji „Jedyne takie miejsce” nadawanej na żywo przez Polskie Radio Program I. Na zaproszenie organizatorów występujemy w koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w szkołach oraz Starostwie Powiatu Olsztyńskiego. Kilkukrotnie występowałyśmy w Olsztynie na festynach na Targu Rybnym i w Parku Jakubowo. Jesteśmy współorganizatorem Festiwalu kultur „U noju na Warniji” w Gietrzwałdzie. Występujemy na festiwalach, w których zdobywamy II i III miejsce. Występowałyśmy na samorządowych obchodach Dnia Sołtysa, zorganizowanych w Ostródzie w Arenie Expo. Śpiewałyśmy dla 2000 osób. Występujemy również poza granicami naszego województwa: np. Mirów (woj. Mazowieckie) i Ogólnopolski Przegląd Zespołów w Licheniu. Za promocję województwa warmińsko-mazurskiego poza jego granicami oraz kultywowanie tradycji otrzymałyśmy od samorządu województwa dofinansowanie na uszycie strojów ludowych. Kierownik zespołu: Teresa Przyczyna. Repertuar: „Kandy ty Jaśku pojydziesz”, „Kokoska jarzembato”.

Zespół folklorystyczny „Świętowiacy” ze Świętajna (powiat olecki)

Zespół powstał w 2011 r., wykonuje pieśni regionalne i zaczerpnięte z różnych środowisk oraz kultur. Zespół uczestniczył w wielu imprezach na terenie gminy Świętajno, powiatu oleckiego, regionu oraz w imprezach ponadregionalnych. Za ciekawą interpretację utworów i kulturę sceniczną w 2013 r. otrzymał wyróżnienie na XXXVI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Ponadto, w 2013 r. zespół zajął III miejsce w przeglądzie Chórów Seniora w Ełku. W 2018 r. zespół występował na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ludowej – Rozogi 2018. Kierownik zespołu: Władysław Miliszewski. Repertuar: „Ktoredy Jasku pojedzies”, „Wyjeździaj furmanku”

Zespół „Gronowiacy” z Gronowa

Zespół założony w 2012 r. Zespół uczestniczy w wielu festiwalach, konkursach, imprezach okolicznościowych, dożynkach, w kościele, na biesiadach. Zdobywa wiele nagród i wyróżnień np. podczas „Nocy Świętojańskiej” w Oleśnie. Kierownik zespołu: Anna Tomasz. Repertuar: „Tam gdzie łąki zielone”, „Ludowe granie”.

Zespół „Wisienki” z Wiśniowa Ełckiego

Zespół „Wisienki” powstał przy Stowarzyszeniu „Lepsze Jutro” w 2011 r. Prowadząc projekt kulinarny „Baby z Wiśniowa też potrafią” wśród uczestniczek zaczęły się ujawniać również talenty wokalne. Swój debiut na scenie miałyśmy podczas dożynek gminnych wyśpiewując tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe. Chętnie bierzemy udział w przeglądach i spotkaniach zespołów ludowych. Śpiewanie jest naszą pasją, sprawia nam bardzo dużo radości i daje ogromną siłę i motywację do dalszej pracy. Kierownik zespołu: Grażyna Połubok. Repertuar: „Jedzie Janek, jedzie”, „Szeroki las, wąskie pole”.

Ludowy zespół „Sterławiacy” ze Sterławek Wielkich k/Rynu

Nazwa „Sterławiacy” wywodzi się od nazwy miejscowości Sterławki Wielkie, z której pochodzi część członków zespołu. Zespół powstał w 2004 r. Repertuar „Sterławiaków” jest bogaty i różnorodny. Bazuje głównie na folklorze Warmii i Mazur. W czasie występów, które często przybierają formę suit czy widowisk nierzadko wykorzystywane są oryginalne rekwizyty. Zespół uczestniczy w Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach od 2011, wówczas też zdobył I nagrodę MKIDN, Grand Prix w 2017 r., a także Jezioranki w 2012, 2016 i 2018 r. Kierownik zespołu: Krystyna Rękosz. Repertuar: „Suita Warmińsko-Mazurska”

Zespół „Lipka”

Zespół „Lipka” działaja przy Kole Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku. Repertuar: „Historia rodziny Ulmów”, „Lulaj że mi, lulaj”.

 

KATEGORIA PIOSENKI BIESIADNE:

Kapela „Kalina” z Bisztynka

Kapela „Kalina” powstała w 2012 r. przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż. Od jesieni 2017 r. działamy pod patronatem OKiAL w Bisztynku. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, występujemy na dożynkach i innych imprezach okolicznościowych. Dwa lata z rzędu zdobywaliśmy I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Jezioranach w kategorii „Kapela biesiadne”. W 2018 r. udało nam się nagrać płytę, na której prezentujemy 17 utworów. Kierownik zespołu: Jerzy Bachar. Repertuar: „Bella ciau”, „Wyszłabym za dziada”.

„Baby Ruśkie + 2 Promile” z Rusi

Zespół istnieje od września 2016 r. Domeną zespołu są piosenki warmińskie. Jest to trudny do nauczenia tekst, ale bardzo wymowny i tradycyjny dla regionu, w którym żyjemy. Zespół uświetnia swymi piosenkami wiele lokalnych imprez, brał udział w „Kurlantce” w Stawigudzie 2018-2019, „U noju na Warniji” w Gietrzwałdzie 2018, Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku. Majówce KGW w Olsztynie 2018-2019. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie Świetlica „Nad Łyną” w Rusi. Kierownik zespołu: Marek Słowakiewicz. Repertuar: „Siodoj, siodoj psiakne kochanie”, „Ach mój jenu”.

Zespół „Kalina” z Jędrychowa

Zespół „Kalina” powstal 33 lata temu przy Kole Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie. Wykonuje utwory muzyki ludowej z terenu Warmii i Mazur oraz innych części kraju, oraz piosenki biesiadne i okolicznościowe. Bierze aktywny udział w życiu społeczno-kulturalnym gminy Kisielice, powiatu i regionu. Występuje na różnego rodzaju imprezach, przeglądach i konkursach. Za swoje występy zespół otrzymał wiele nagród oraz dyplomów. Kierownik zespołu: Zofia Rutkowska. Repertuar: „Na mazurskim polu”, „Leć głosie po rosie”.

Zespół „Sasanki” z Suchacza

Zespół „Sasanki” istnieje 14 lat. Powstał przy Kole Emerytów i Rencistów w Suchaczu. Obecnie liczy 9 członków. Kierownikiem jest Dorota Gaik-Dużyńska. Zespół uczestniczy w różnorodnych przeglądach piosenki ludowej, biesiadnej w imprezach gminnych, powiatowych oraz regionalnych. Corocznie uczestniczy w Staropolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Starym Polu, jak również w przeglądach piosenki seniorskiej „Co nam w duszy gra” w kinie „Światowid” w Elblągu. Repertuar zespołu to przede wszystkim piosenki ludowe, biesiadne oraz piosenki pisane przez członkinie zespołu. Członkowie zespołu nie są profesjonalistami, ale swoim śpiewem starają się umilić czas i rozbawić słuchaczy. Najważniejsze osiągnięcia to I miejsce w Senioriadzie w Braniewie i Ornecie, Puchar Starosty Elbląskiego podczas II Muzycznego Spotkania Nestorów w Braniewie, a poza tym wiele innych nagród i wyróżnień na różnorodnych imprezach. Kierownik zespołu: Dorota Gaik-Dużyńska. Repertuar: „Gdybym miał gitarę”, „Stokrotka”.

RĘKODZIELNICY:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach
 2. Koło Gospodyń Wiejskich „Gronitczanki” w Gronitach
 3. Stowarzyszenie „Piękny Most” z Sząbruka
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Rentynach
 6. „Rostkowianie”
 7. Kapela ludowa „Furman”
 8. „Baby Ruśkie + 2 Promile” z Rusi
 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

logotypy 1 na stron%C4%99 poprawione 1024x288
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zespół; zespołu:;  ; piosenki; ; udział; miejsce; kultury; powstał; zespołu; przeglądach; zespołów; przeglądzie; imprezach; różnych; ludowe; ; wiejskich; dzia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »