Dobre wieści z Luksemburga - PO Rybactwo i morze na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

Spotkanie podczas którego została przekazana informacja o zatwierdzeniu przez KE Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (od lewej: zastępca szefa gabinetu komisarza Gabriela Peace, komisarz UE Karmenu Vella, dyrektor generalny DG MARE Jo?o Aguiar Machado, dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki, sekretarz stanu Kazimierz Plocke, radca ministra Marcin Ruciński, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE Sebastian Barkowski)

Spotkanie podczas którego została przekazana informacja o zatwierdzeniu przez KE Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (od lewej: zastępca szefa gabinetu komisarza Gabriela Peace, komisarz UE Karmenu Vella, dyrektor generalny DG MARE Joao Aguiar Machado, dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki, sekretarz stanu Kazimierz Plocke, radca ministra Marcin Ruciński, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE Sebastian Barkowski)

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny "Rybactwo i morze" na lata 2014 -2020. Informację o zatwierdzeniu przekazał dziś sekretarzowi stanu Kazimierzowi Plocke podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu komisarz UE Karmenu Vella.

Środki finansowe jakie zostały przyznane Polsce na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego i wynoszą 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym w wysokości 179 290 055 euro, daje łącznie 710 509 511 euro. Wynegocjowaliśmy jedną z największych alokacji pośród państw członkowskich. Większe od Polski środki otrzymały tylko 3 państwa: Hiszpania, Francja i Włochy.

Zatwierdzony Program zakłada realizację sześciu priorytetów:

  1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej;
  3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach;
  5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
  6. Zintegrowaną Politykę Morską;

oraz Pomoc techniczną.

Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż fundusze UE źródeł. Będą to m.in.: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Podobnie jak w latach 2007-2013, w ramach nowej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także przetwórstwo, chociaż  w nieco mniejszym niż dotychczas zakresie.

Ważnym elementem nowego programu jest rozwój akwakultury. Wspierane będą działania stanowiące kontynuację inwestycji z okresu programowania 2007-2013, jak również zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury nowością w działaniach wodno-środowiskowych będzie wsparcie inwestycji związanych z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Pomoc będą mogli otrzymać również nowi hodowcy rozpoczynający działalność w sektorze akwakultury. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

Pomoc finansowa kierowana będzie do producentów z tego sektora w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie takie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w wyniku  klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i chorób ryb.

Proces przyjęcia Programu był wyjątkowo skomplikowany. Projekt Programu mógł zostać przekazany Komisji Europejskiej dopiero po aneksowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Miało to miejsce 10 kwietnia br. Natomiast 22 maja br.MIiR uzupełnił w aplikacji SFC2014 brakujące dane dotyczące Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", co było warunkiem przesłania go KE. Projekt programu został oficjalnie wysłany, w aplikacji SFC2014, do Komisji Europejskiej 22 maja br.. Nieoficjalne uwagi Komisji Europejskiej do tego projektu wpłynęły 29 lipca br., a oficjalne przekazanie stanowiska KE do polskiego programu nastąpiło 28 sierpnia 2015 r. w Brukseli. Stanowisko Polski w odniesieniu do wszystkich uwag zgłoszonych przez KE przekazano na roboczo już 16 września br., a  po uwagach zgłoszonych przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zmodyfikowany projekt Programu został przesłany do KE 1 października 2015 r. poprzez aplikację SFC2014.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane akty prawne, które pozwolą na sprawne uruchomienie Programu. Przewiduje się, że jeszcze w tym roku mogą ruszyć pierwsze nabory wniosków.

W ARiMR trwają intensywne prace w celu przygotowania procedur zapewniających sprawne dystrybuowanie pomocy.

Tekst: MRiRW
Zdjęcie MRiRW

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm Luksemburg 22 10 2015 34e2f2f692
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: programu; będzie; również; rybołówstwa; wspieranie; morskiego; będą; europejskiej; projekt; komisji; łącznie; zgłoszonych; został; polski; sprawne; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »