Dla kogo dłuższy termin stosowania nawozów?

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów na gruntach ornych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej informacji:

Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (czyli tzw. programu azotanowego) umożliwiają rolnikom, którzy nie mogli dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowaliśmy w 2019 roku.

Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że nawożenia nawozami naturalnymi jest bardzo cenne ze względu na gleby występujące w Polsce, szczególnie le o malej ilości próchnicy, a wykorzystywanie nawozów naturalnych powinno prowadzić do jak najwyższego wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych w nich zawartych.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza zaleca, by na wypadek kontroli wszyscy korzystający z tej możliwości rolnicy dokonali stosownych adnotacji w ewidencji zabiegów agrotechnicznych lub sporządzili notatkę zawierającą datę przeprowadzenia nawożenia i przyczynę uniemożliwiającą dokonanie zabiegu przed 25 października (31 października dla obornika).

UWAGA!
Wszystkie gospodarstwa w przypadku przedłużenia terminu nawożenia dla założenia jesienią upraw polowych po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach mają obowiązek dodatkowo udokumentować opóźniony siew jesienny podając: termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz datę siewu uprawy jesiennej.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nawożenia; stosowania; warunki; programu; termin; dłuższy; października; przypadku; rolnictwa; rozdziału; rolniczej; ; terminu; nawozów; dokonanie; pogodowe; ; sprawie; rolniczych; niekorzys;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »