shiuz__750 x 100 px_1

DELEGACI LIR W SEJMIE RP

Delegaci LIR w Sejmie RP 14 listopada w Sejmie RP odbyła się konferencja przedstawicieli izb rolniczych pt. „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”, w której uczestniczyli delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej.
Konferencja została zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych w odniesieniu do ogłoszenia roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ. Głównym poruszanym tematem była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce. Uczestnicy zgodzili się z opinią opublikowaną przez Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ, mówiący o tym, iż państwa członkowskie ONZ w pierwszej kolejności powinny uwzględnić wsparcie produkcji żywności w małych gospodarstwach. Przyczyni się to, bowiem do rozwoju terenów wiejskich, a także poprawy sytuacji żywnościowej na świecie.
W trakcie dyskusji poruszano zagadnienia istotne zarówno dla funkcjonowania, jak i przyszłości gospodarstw rodzinnych. Rozmawiano o wyzwaniach, jakie stawia przed rolnictwem współczesność: globalizacja, problemy żywnościowe na świecie, rolnictwo a środowisko.
Do uczestnictwa w konferencji, oprócz ministra rolnictwa, zaproszeni zostali szefowie klubów parlamentarnych, prezydia sejmowej i senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, prezesi rządowych agencji rolnych oraz media.
Spotkanie dało możliwość skonfrontowania różnych opinii i środowisk w kontekście funkcjonowania i przyszłości gospodarstw rodzinnych.
Sukces polskiej branży rolno-spożywczej, to także zasługa gospodarstw rodzinnych – mówił minister Stanisław Kalemba. Szef resortu podkreślił, że na sytuację polskiego rolnictwa ma wpływ także fakt, że polski rolnik jest szczególnie przywiązany do ziemi, na której pracuje, gdyż jest ona jego własnością, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Minister przypomniał, że podstawą funkcjonowania rolnictwa są gospodarstwa rodzinne. – Polska jest państwem, które posiada konstytucyjny zapis, stanowiący o tym, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. To również jest elementem sukcesu polskiego rolnictwa i branży spożywczej. Eksport naszych produktów rolno-spożywczych to około 1/5 produkcji tego sektora i dodatnie saldo w handlu na poziomie 3,5 mld euro.
Stanisław Kalemba odniósł się także do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i poinformował, że w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 gospodarstwa rodzinne będą mogły liczyć na szczególne wsparcie. – w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie uruchomione nowe działanie skierowane do niewielkich gospodarstw „Inwestycje w małe gospodarstwa rolne”. Dlatego należy wspierać gospodarstwa rodzinne, aby mogły sprostać nowym wyzwaniom. Potrzebne są również mocniejsze działania w kierunku rozwijania sprzedaży bezpośredniej – powiedział. Podkreślił również ważną rolę spółdzielczości, którą należy rozwijać, oraz grup producenckich.
W dyskusji wskazywano na duże zróżnicowanie struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych w poszczególnych regionach Polski. Dlatego należałoby zróżnicować PROW w nowej perspektywie finansowania w zależności od regionu oraz wprowadzić takie instrumenty, aby możliwe było wspieranie zwłaszcza tych mniejszych gospodarstw, ponieważ te większe mają większe szanse odnalezienia się w nowej rzeczywistości i sprostania konkurencji.

J.Nadborska, E.Rudkiewicz

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Konferencja w Sejmie RP 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; rolnictwa; rozwoju; gospodarstw; gospodarstwa; delegaci; także; sejmie; ; również; ; rodzinnego; rodzinnych; branży; funkcjonowania; należy; dlatego; produkcji; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »