Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków organizuje dwudniowe seminaria zatytułowane: Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju. Cykl seminariów będzie służył kontynuacji budowy systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR. Jest to inicjatywa nowa i oryginalna zapoczątkowana w 2011 roku w ramach realizacji Planu Działania KSOW na lata 2010-2011. Będą to cztery seminaria regionalne i jedno seminarium krajowe.

Doskonalenie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla LGD we wdrażaniu LSR może przyczynić się do podniesienia jakości zarządzania rozwojem obszarów wiejskich z zastosowaniem podejścia LEADER. W dalszej perspektywie przyniesie wzmocnienie potencjału samych partnerstw  i uzyskanie przez nie większego wpływu na wzrost aktywności lokalnych społeczności.

Celem realizacji seminariów jest podnoszenie jakości usług eksperckich i doradczych oraz ujednolicenie wykładni obowiązujących rozwiązań prawnych i proceduralnych dotyczących wdrażania LSR przez LGD.

Seminaria adresowane są do ekspertów i doradców, którzy już współpracują z LGD oraz osób, zainteresowanych budowaniem systemu wsparcia, czyli przedstawicieli LGD, osób prywatnych prowadzących działalność doradczą, a także pracowników publicznych jednostek doradztwa rolniczego, samorządów rolniczych, organizacji społecznych i instytucji bezpośrednio zaangażowane we wdrażania PROW 2007-2013  i w ramach tego systemu są gotowe dzielić się doświadczeniami  i podnosić swoje kwalifikacje a także korzystać z potwierdzonych i wiarygodnych źródeł informacji. Jeden uczestnik może wziąć udział jedynie w jednym seminarium regionalnym.

Terminarz seminariów:

Lp. Miejsce szkolenia Termin
1. Poznań CDR Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań 29-30.10.2012 r.
2. Kraków CDR Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków 05-06.11.2012 r.
3. Radom CDR Oddział w Radomiu, ul Chorzowska 16/18, 26-600 Radom 07-08.11.2012 r.
4. Brwinów CDR Brwinów, ul Pszczelińska 99, 05 -840 Brwinów 08-09.11.2012 r.

Koszty realizacji programu, zakwaterowania, wyżywienia i poczęstunku w przerwach w trakcie trwania seminariów finansowane są ze środków KSOW. Uczestnik seminarium ponosi jedynie koszty dojazdu na miejsce realizacji seminarium.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku dla każdej zgłoszonej osoby oddzielnie i przesłać ją pocztą w terminie do 14 października 2012 roku na adres CDR Oddział w Krakowie - faksem:12 424 05 05 lub e-mailem: a.spyrka@cdr.gov.pl

CDR O/Kraków ustali ostateczną ilość uczestników seminariów regionalnych i w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium prześle potwierdzenie e-mailem  o uczestnictwie.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Agnieszka Spyrka Tel.:12 424 05 10, e-mail: a.spyrka@cdr.gov.pl

Do pobrania:

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: systemu; lokalnych; wsparcia; wdrażaniu; seminarium; doradczego; seminariów; oddział; działania; realizacji; budowanie; doradztwa; strategii; terminie; jakości; uczestnik;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »