Będą zmiany w działaniu "Dobrostan zwierząt" PROW

W ubiegłym roku rolnicy mogli składać wnioski o płatności do podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Takie działanie zostało uruchomione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy w ramach tego działania złożyli prawie 50 000 wniosków, w tym najwięcej na Pakiet 2 dotyczący dobrostanu krów. Działanie to będzie kontynuowane również w tym roku, przy czym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało się wprowadzić kilka zmian, które znalazły się w projekcie nowelizacji rozporządzenia (projekt nowelizacji rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj)

Zasadnicza zmiana dotyczy możliwości utrzymywania loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym. O taką zmianę Wielkopolska Izba Rolnicza postulowała wielokrotnie podczas opiniowania rozporządzenia oraz w okresie uruchamiania programu. Ażeby skorzystać z tej możliwości rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze tym w odniesieniu do każdej lochy będzie zobligowany wskazać datę wyproszenia tej lochy i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym.

Druga zasadnicza zmiana dotyczy płatności dobrostanowej do krów mlecznych. Wysokość tej płatności ma mieć charakter degresywny, to znaczy maleć wraz ze wzrostem liczby krów. I tak 100% płatności będzie obowiązywał dla pierwszych 100 sztuk krów mlecznych, 75% stawki dla powyżej 100 sztuk do 150 sztuk i 50% stawki dla wszystkich krów powyżej 150 szt.

Trzecia zmiana to dodanie nowego pakietu – Dobrostan owiec. Wymogi dla tego pakietu zakładają zwiększenie powierzchni w budynkach oraz zapewnienie wszystkim grupom technologicznym dostępu do pastwiska lub wybiegu w ciągu minimum 120 dni, w okresie od 1 kwietnia do 30 października.

Wprowadzono również szereg zmian upraszczających i precyzujących dotychczasowe zapisy. Wprowadzono między innymi zmianę polegającą na możliwości złożenia przez rolnika oświadczenia o dacie rozpoczęcia wypasu krów mamek w przypadku gdy wniosek o płatność dobrostanową został złożony po dniu 1 kwietnia. Określono, że ostateczny termin składania zmian do wniosku będzie przypadał na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Przepis ten będzie miały zastosowanie już od kampanii składania wniosków w 2021 r. Złagodzono jeden z warunków weryfikacji pochodzenia tucznika od kwalifikującej się lochy dobrostanowej. Zaproponowano, aby do płatności kwalifikowały się również tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch nawet w sytuacji, kiedy na dzień złożenia wniosku „lochowego” liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa o więcej niż o 5% niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której poinformujemy Państwa o ostatecznym kształcie tej nowelizacji i nowych zasadach.

Przypominamy, że Spółka Rol-WIR, prowadzi działalność doradczą, związaną z pozyskiwaniem funduszy unijnych na różne przedsięwzięcia. Służymy pomocą również w zakresie tego działania, które przypominamy wymaga przygotowania Planu Poprawy Dobrostanu Zwierząt. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Kontakt z autorem: a.przepiora@wir.org.pl

Andrzej Przepióra


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będzie; dobrostanu; w okresie; również; płatności; krów; nowelizacji; rozporządzenia; zmiana; możliwości; które; utrzymywania; poprawy; pakietu; liczba; wszystkich; po;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »