ARiMR informuje: Zmiany dotyczące urządzeń refundowanych tylko na piśmie

arimr_cd4870e10d.jpgZdarzają się przypadki, kiedy beneficjenci działań inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw") finansowanych z PROW 2007 -2013 zamierzają kupić inny model, markę lub typ maszyny czy urządzenia niż ten, który pierwotnie zadeklarowali we wniosku o przyznanie pomocy na podstawie złożonej i wybranej oferty. Bywa również i tak, że wnioskodawcy decydują się na zakupu sprzętu od innego sprzedawcy.
 
 
 
 
W takich przypadkach beneficjent powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić Agencję o każdej planowanej zmianie, zarówno modelu, marki, typu jak i dostawcy nabywanej maszyny lub urządzenia, najpóźniej do dnia złożenia "Wniosku o płatność". Należy jednocześnie złożyć prośbę o aneks do umowy. Wówczas koniecznym będzie dostarczenie nowej oferty, zgodnej z faktycznie zrealizowanym zakupem. Oznacza to, że konieczne będzie również przedłożenie:

  • W odniesieniu do naborów przeprowadzonych przed 2013 rokiem - jednej oferty (a w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" trzech zapytań ofertowych i odpowiadających im trzech ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty),
  • W odniesieniu do naborów przeprowadzonych od 2013 roku - dwóch zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty (trzech w ramach działań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw).

W przypadku gdy zgłaszana przez Beneficjenta zmiana dotyczy wyłącznie zmiany sprzedawcy, a model, marka lub typ maszyny urządzenia pozostają bez zmian, wystarczającym będzie przedłożenie przez Beneficjenta jednej oferty wraz z zapytaniem ofertowym.

Ponadto Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie w naborach przeprowadzonych od 2013 roku, zobligowani będą do przedłożenia na etapie "Wniosku o płatność" dokumentacji (zapytań ofertowych, uzyskanych ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczącej postępowania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia faktur i dowodów zapłaty potwierdzających zakup tych maszyn i urządzeń.

W przypadku niezastosowania się do powyższego, ARiMR wezwie Beneficjenta do dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień "Wniosku o płatność".
 

Źródło: ARiMR

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

arimr cd4870e10d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwój; ramach; pomocy; operacji; ; działania; które; przyznania; działań; rozwoju; wdrażanie; lokalnych; strategii; beneficjenta;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »