500 PLUS DLA ROLNIKÓW!

1458289193Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 lutego ustawę wprowadzającą program „Rodzina 500 plus”. Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie to dla wielu rodzin, nie tylko z obszarów wiejskich, spory zastrzyk gotówki.

DLA KOGO?

Świadczenie na każde dziecko przysługiwać będzie rodzinom, w których dochód nie przekroczy 800 zł na osobę, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kwota ta wrośnie do 1200 zł na osobę. Mimo, że świadczenie przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, to do wyliczenia dochodu rodziny brane będą pod uwagę także dzieci do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym uwzględniane będą także dzieci powyżej 25. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności (jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna).

Pomoc przysługuje nie tylko rodzinom, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim – także osoby wychowujące samotnie i osoby będące w nieformalnych związkach mogą liczyć na wsparcie. Także w rodzinach, w których wychowują się dzieci z poprzednich związków rodziców i wspólne dzieci – przy wyliczaniu dochodu uwzględnione będą wszystkie dzieci.

JAK WYLICZYĆ DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że dochód wyliczany jako podstawa do przyznania świadczenia, to dochód z roku 2014!

W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego – przyjęto, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego to 1/12 dochodu określanego co roku przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). W 2014 roku było to 208,83 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Jeśli rodzina uzyskuje także dochody z działalności pozarolniczej, trzeba je uwzględnić w obliczeniach.

Warto dodać, iż do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddano ziemię w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli aby pozyskać świadczenie emerytalno-rentowe. Podobnie jest, gdy ziemię wydzierżawiono, aby pozyskać rentę strukturalną oraz w przypadku gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Dla rolników, którzy dzierżawią ziemię na powyższych zasadach, ważna jest informacja, że czynsz zapłacony z tego tytułu pomniejsza dochód gospodarstwa. Dotyczy to również rolników dzierżawiących ziemię od ANR.

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Program ruszy 1 kwietnia 2016 r., wnioski będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w urzędach miast, gmin, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Z informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w większości lubuskich gmin to ośrodki pomocy społecznej będą realizowały to świadczenie. Te same jednostki będą odpowiadały za comiesięczne wypłaty. Okres składania wniosków ma trwać od 1 kwietnia do końca czerwca – osoby, które złożą wnioski w tym terminie mogą liczyć na wyrównanie wstecz do 1 kwietnia. Po tym terminie świadczenia również będą przyznawane, ale pieniądze będą przysługiwały od miesiąca, w którym złożono wniosek. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci.

WAŻNE!

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (rodzinne, z pomocy społecznej czy funduszu alimentacyjnego).

Świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” nie będzie opodatkowane.

Oprac. A. Czapor

 

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

1458289193 300x152
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będą; będzie; dochód; także; ziemię; dochodu; świadczenie; dzieci; ; gospodarstwa; przypadku; których; rolnego; przysługuje; społecznej; które; życia; ; świadczeni;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »