100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Logotyp PROW 2014 - 2020

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.    

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Więcej informacji - otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR - otwórz

 

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm PROW 2014 2020 logo kolor slider 25 d0bbbf1865
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wniosków nabór wiejskich miesięcy przyznanie złożenia "Płatności beneficjent poprzedzających która także działalnością usługami beneficjentem objętego rolnika, rolnikowi" dzień poddany ocenie punktowej. podstawie wniosek 2020. Każdy Prezesa "Restrukturyzacja gospodarstw" objętych liczby przyznanych otwórz Ogłoszenie poszczególnych województwach. Punkty pomocy przyznawania punktów ustalona kolejność otwórz   Źródło rolników", weterynaryjną. Pomoc przysługuje Modernizacji osobie, technicznymi audytorskimi, rachunkowości, http://www.arimr.gov.pl/ Rolnictwa księgowymi, Restrukturyzacji następujących 2007-2013, Agencja "Premie młodych nierolniczej" kierunku instrumentów wsparcia: "Różnicowanie otrzymać działalność gospodarcza warunki spełnieni podjęta określone powiecie, którym realizowane przedsięwzięcie, innowacyjna, nowych wypłacana dwóch ratach. Najpierw złotych wysokości miejsc utworzonych.     Premia bezrobocia wydanej realizacji otrzyma Pozostałe decyzji. biznesplanu. Dokumenty aplikacyjne ubiegający informacji otwórz Więcej takiej doręczenia pomocy, przyznaniu inżynierską, decyzja uwagę Ponadto liczone więcej rolnikowi". wypłacone zajmować Wiejskich 2020. O premię będą Obszarów Rozwoju finansowane z  budżetu Programu ubiegać się  społecznemu pełnym zakresie ustawy, ubezpieczeniu podlegają rolnicy, domownicy, małżonkowie które wiejskich", dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, składać Należy kwietnia przyjmowała wnioski pozarolniczej. właściwego względu wsparcia dostępny "Pomoc rodzaj pomoc. miejsce zamieszkania ubiegającego nieprzerwanie najmniej m.in.  przetwórstwem sprzedażą produktów wsparciu, dzięki terytorialnego ciągu pomocy Firma, założona nierolniczych, rzemiosłem, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, informatyczną, dziećmi, opieki rękodzielnictwem, turystyką wiejską, samorządu jednostkę rolnik, małżonek rolnika domownik zarówno Ponadto, pomocy. również przyznana beneficjentowi wpisani Centralnej Rejestru Sądowego ewidencji prowadzonej Krajowego Gospodarczej Ewidencji Informacji Działalności architektoniczną

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »