shiuz__750 x 100 px_1

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w poznańskim oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uwagą przyjął informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, którzy wykazali poważne nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa popełnione przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu i jego filię w Pile.

Choć wśród rolników mówiło się o przypadkach braku gospodarności w dysponowaniu ziemią w okresie podlegającym kontroli, czyli w latach 2006-2012, to z oceną działalności Agencji w tym czasie wstrzymamy się do zajęcia przez uprawnione instytucje stanowiska, które da odpowiedź na pytanie, czy zostało tu popełnione przestępstwo.

Ze swej strony pragniemy podkreślić, że obecnie współpraca pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu układa się bardzo dobrze. Skonkretyzowała się ona od września 2012 r. po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W celu sprawnego opracowania koncepcji rozdysponowania gruntów pochodzących z wyłączeń, powołano 9-osobowy zespół specjalistów, złożony z przedstawicieli ANR i WIR, a przedstawiciele naszego samorządu czynnie uczestniczą w pracach komisji przetargowych. Wielkopolska Izba Rolnicza posiada także swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża nadzieję, że wyniki kontroli NIK nie wpłyną negatywnie na bieżące działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które skutkowałyby spowolnieniem procesu rozdysponowania gruntów pochodzących z realizowanych na mocy ustawy wyłączeń z obowiązujących umów dzierżawnych.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: agencji; kontroli; nieruchomości; wielkopolskiej; rolniczej; rolnych; najwyższej; przeprowadzonej; nieruchomościami; gospodarowaniu; gruntów; rozdysponowania; które; poznaniu; stanowi;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »