Prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 grudnia 2016 r.

Sejm 3Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniach w dniu 13 grudnia 2016 r. rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109).
Senat zaproponował 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Poprawki polegały m.in. na ustanowieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotem wdrażającym działanie „Współpraca” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zamiast Agencji Rynku Rolnego) oraz na określeniu czasu potrzebnego na wydanie nowego rozporządzenia na 6 miesięcy.
Sprawozdawca – poseł Leszek Galemba (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108).
Senat zaproponował 1 poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma charakter doprecyzowujący (dotyczy składek ubezpieczenia upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka)
Sprawozdawca – poseł Kazimierz Gołojuch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski oraz wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń – Andrzej Maciążek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107).
Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały charakter ujednolicający.
Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Mirosław Borowski.

Na wspólnym posiedzeniu Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przystąpiły do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).
Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji.
Komisje odrzuciły wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.
Komisje przeprowadziły dyskusję, podczas której poruszano głównie problem scedowania obowiązku szacowania szkód rolniczych na leśników, źródeł finansowania odszkodowań oraz wyłączenia sprzedaży surowca drzewnego z Lasów Państwowych.
Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt z druku nr 1042. Przewodniczącą podkomisji została poseł Anna Paluch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Andrzej Konieczny.

 13 grudnia 2016 r. pracowała również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zajęła się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokończyła przerwane posiedzenie w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.) (druk senacki nr 363, druki sejmowe nr 1043, 1072 i 1072-A).

Komisja dyskutowała nt. możliwości wprowadzenia zakazu obrotu materiałem siewnym zmodyfikowanym genetycznie oraz przyjęła poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

Sejm 3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; ; rozwoju; rolnictwa; posiedzeniu; zmianie; komisja; rolniczych; wiceprezes; obszarów; wiejskich; senatu; grudnia; sprawie; ministerstwie; poseł; mirosław; krajowej; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »