Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór kandydatów na członków komisji zarządzającej tego funduszu, która będzie się składać z :

  • 5 członków reprezentujących producentów, w tym 4 reprezentujących producentów roślin oleistych i jednego reprezentującego producentów produktów pszczelich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych producentów,
  • 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,
  • 1 członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Zgłoszenia kandydatów na członków pierwszej komisji zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy, tj. od 1 sierpnia 2019 r. Zgodnie z tym wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia 2019 r. włącznie, ze względu na przypadający 15.08 dzień wolny.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.

Nabór ogłaszany jest w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2019 r., ustawy z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 z późn. zm), tworzącej Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

download arrowpdf Formularz zgłoszeniowy

0.36MB

 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/