Kolejne spotkanie Prezydium Porozumienia Rolniczego

W czwartek 2 lipca uczestniczyliśmy w kolejnym posiedzeniu Prezydium Porozumienia Rolniczego. Spotkanie prowadził Pan Minister Ryszard Kamiński a udział w nim wzięli między innymi p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR Pan Tomasz Kuśnierek, Główny Lekarz Weterynarii Pan Bogdan Konopka oraz Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa. Tematem spotkania była kwestia uproszczenia procedur składania i oceny wniosków w aktualnie realizowanym jeszcze PROW 2014-2020. Na dzień dzisiejszy zakontraktowano około 70% środków z tego programu a wypłacono 49%. Harmonogram składania wniosków przewiduje jeszcze rozdania w zakresie wielu działań, między innymi na modernizację gospodarstw rolnych, grupy producentów rolnych, młodego rolnika czy też współpracę. Dodatkowo wprowadzone zostanie nowe, jednorazowe działanie, którego celem będzie częściowa rekompensata skutków finansowych pandemii koronawirusa. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 1 mld zł na to działanie w ramach polskiego PROW. Ministerstwo uznało, że najbardziej poszkodowane zostały sektory produkcji zwierzęcej i te gospodarstwa będą mogły, prawdopodobnie we wrześniu, składać wnioski. Pomoc będzie miała formę pomocy ryczałtowej a jej wielkość będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa i kierunku produkcji zwierzęcej.

W przypadku trzody chlewnej, pomoc mają otrzymać gospodarstwa prowadzące produkcję w cyklu zamkniętym. W samym programie zajdą jeszcze niewielkie zmiany proceduralne. Na przykład podpisanie weksla będzie wymagane dopiero na etapie płatności po realizacji inwestycji, a nie na etapie podpisywania umowy. Ministerstwo niestety nie zgodziło się na postulaty wielu rolników i organizacji rolniczych, aby rolnik, który różnicuje działalność w kierunku nierolniczym mógł pozostać na podwójnym KRUS. Nasze zastrzeżenia w zakresie procedur PROW dotyczyły głównie terminów rozpatrywania wniosków oraz konieczności powielania danych, które rolnik i tak dostarcza do ARiMR. W niedalekiej przyszłości te kwestie mają być rozwiązane poprzez wprowadzenie generatora wniosków, który wymusi na beneficjencie dostarczenia wszystkich informacji ale z drugiej strony będzie czerpał istniejące już dane z ARiMR.

Na spotkaniu poinformowano również o uruchomieniu środków na dopłaty do oprocentowania dwóch nowych linii kredytów preferencyjnych, to jest kredytu restrukturyzacyjnego oraz kredytu obrotowego. Kredyty te obsługiwać będą banki współpracujące z ARiMR. Taką umowę podpisała już Spółdzielcza Grupa Bankowa. Rolnik, korzystający z tych linii zapłaci tylko 2% odsetek, pozostałe odsetki pokryje ARiMR. Minister Kamiński poinformował również o zakończeniu wypłat pomocy suszowej udzielanej w ramach pomocy publicznej. Do wypłacenia zostaje jednak kwota około 400 mln zł dla gospodarstw, których straty wyniosły poniżej 30%. W związku z wyczerpaniem się limitu de minimis oraz negatywną odpowiedzią Komisji Europejskiej na wniosek Ministerstwa o zwiększenie tej kwoty, nie możne w chwili obecnej zrealizować tych płatności. Ich wypłacenie mogłoby się wiązać z windykacją uruchomioną przez Komisję Europejską, która dotknęłaby poszczególnych rolników, zmuszonych w takiej sytuacji do zwrotu całej pomocy a nie tylko tej suszowej. Prawnicy Ministerstwa szukają rozwiązania tego problemu. Kontynuując wątek suszy Minister wskazał, że uruchomiona został aplikacja do szacowania szkód suszowych m.in. przez bazowanie na Klimatycznym Bilansie Wodnym, wykorzystaniu georadarów i systemów satelitarnych. Szerzej o tej aplikacji piszemy tutaj. Ta aplikacja będzie rozszerzona w kierunku innych zastosowań. W ogóle cyfryzacja jest priorytetem Ministerstwa na najbliższy okres czasu. Ma ona objąć ARiMR, KRUS oraz inne okołorolnicze instytucje. Między innymi ma powstać elektroniczna książka leczenia, która umożliwi kontrolę zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Część spotkania dotyczyła również krytyki działalności PP Wody Polskie. Uczestnicy spotkania podkreślali brak kompetencji tej organizacji, jej fiskalizm oraz centralizm w podejmowaniu decyzji. Minister Kamiński zapowiedział działania zmierzające do poprawy tej sytuacji, między innymi poprzez włączenie pracowników ODR-ów do zarządzania lokalną infrastrukturą wodną. Wielkopolska Izba Rolnicza od dawna stoi na stanowisku, że decyzje dotyczące zarządzania zasobami wodnymi w terenie powinny być podejmowane we współpracy z rolnikami i lokalnymi strukturami samorządu rolniczego i spółek wodnych.

Minister Kamiński poinformował o trwających konsultacjach nowych strategii zaprezentowanych przez Komisję Europejską – Bioróżnorodności oraz „Od Pola do Stołu”. Wskazał jednak, że ciągle brakuje konkretnych informacji dotyczących realizacji tych strategii, do których można byłoby się odnieść. Przypominamy, że Wielkopolska Izba Rolnicza odniosła się do tych strategii w jednym ze stanowisk Walnego Zgromadzenia. Nasze stanowisko znajdziecie Państwo tutaj.

Andrzej Przepióra

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będzie; kamiński; pomocy; innymi; między; minister; ministerstwa; arimr.; spotkania; gospodarstwa; produkcji; spotkanie; wniosków; również; jeszcze; wielkopolska; rolnicza; rolniczeg;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »