"Bogaty plon" wdrażanej w Polsce od 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej UE i przygotowania do realizacji WPR na lata 2014-2020

Prezes ARiMR Andrzej Gross podsumował 10 lat wdrażania WPR i przedstawił perspektywy na nowy, siedmioletni okres programowania

Prezes ARiMR Andrzej Gross podsumował 10 lat wdrażania WPR i przedstawił perspektywy na nowy, siedmioletni okres programowania

afb07f2725

Prezesowi ARiMR towarzyszył jego zastępca Jarosław Sierszchulski (czwarty od lewej) oraz dyrektorzy departamentów: od lewej Dariusz Zdybel, Beata Jekiełek, Delfina Wołodkowicz, prezesi ARiMR, Renata Mantur, Marta Włudarska i Marek Kassa.

c35570a49f

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie.

31824daece

Leon Wawreniuk - znany publicysta rolny, zauważył, że niemal wszyscy laureaci ogólnopolskiego konkursu Agroliga, którego jest współorganizatorem skorzystali z pomocy ARiMR przy modernizacji swoich gospodarstw.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ciągu 20 lat swojego istnienia, przekazała swoim beneficjentom ponad 200 miliardów zł, z czego w ostatnich 10 latach 188 miliardów zł. Pieniądze te pomogły zwłaszcza  rolnikom, przetwórcom żywności, przedsiębiorcom i  samorządom  - powiedział Prezes ARiMR Andrzej Gross podczas konferencji prasowej która odbyła się 8 maja w warszawskiej siedzibie Agencji. W konferencji wzięli udział także Jarosław Sierszchulski - zastępca Prezesa ARiMR, oraz dyrektorzy kluczowych departamentów Agencji: Renata Mantur, Delfina Wołodkowicz, Beata Jekiełek, Marta Włudarska i Dariusz Zdybel.

W tym roku ARiMR obchodzi 20 lecie swojej działalności i 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ta druga data jest bardzo ważna, bo właśnie po wstąpieniu naszego kraju do Wspólnoty na Agencji spoczął główny ciężar rozdzielenia środków dl a wsi i rolnictwa  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.  Agencja poradziła sobie z tym zadaniem i rozdzielając od 10 lat środki  z unijnych programów wsparcia dla rolnictwa przyczyniła się do ogromnych pozytywnych przemian na polskiej wsi i w naszym sektorze rolno-spożywczym.  Przy czym jak podkreślił Prezes Andrzej Gross trzeba pamiętać, że tzw. stara Unia  wdraża WPR już od 50 lat, więc my jesteśmy na początku drogi , którą musimy jeszcze pokonać.  Przypomniał też, że  naszemu przystąpieniu 10 lat temu do Unii Europejskiej towarzyszyła, zwłaszcza wśród rolników, atmosfera niepewności i niedowierzania, że wejście do Wspólnoty  będzie korzystne. Tymczasem  ten strach  okazał się niepotrzebny.  Najlepiej popatrzeć  na  naszych beneficjentów - podkreślił Prezes A. Gross. W ciągu 10 lat wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko z tytułu dopłat bezpośrednich przekazała blisko 100 mld zł. poprawiając opłacalność produkcji.  Ogromnie pomocne były też programy inwestycyjne, dzięki którym beneficjenci ARiMR  kupili m.in. 338 tys. maszyn i urządzeń rolniczych. To oznacza, że w co czwartym polskim gospodarstwie jest maszyna czy urządzenie rolnicze kupione dzięki wsparciu z programów unijnych.  Andrzej Gross zwrócił też uwagę, na to, że możemy cieszyć się gigantycznym wzrostem eksportu żywności , co wynika też z tego, że teraz nasze zakłady przetwórcze są jednymi z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej, a to także zasługa m.in. pomocy wypłacanej przez Agencję. Ogromnie pozytywne efekty wdrażania od 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej widać też w zmianach cywilizacyjnych i społecznych na wsi. Dzięki korzystaniu z instrumentów WPR nastąpiła aktywizacja mieszkańców wsi i terenów wiejskich - powiedział A. Gross.  W minionych 10 latach powstało tam 53 tysiące nowych miejsc pracy niezawiązanych z rolnictwem, poprawiła się znacznie infrastruktura - niemal w każdej wsi jest wodociąg, kanalizacja czy system segregacji odpadów. Bardzo ważne jest także to, że polska wieś odmłodniała - również dzięki m.in. ARiMR, która wypłacała renty strukturalne rolnikom w wieku przedemerytalnym, decydującym się przekazać swoje gospodarstwa młodszym następcom i pomocy (premiom) dla młodych rolników, którzy dopiero rozpoczynali samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Ta kompilacja tych dwóch rodzajów wsparcia sprawiła, że w ciągu 10 ostatnich lat powstało 37 tys. gospodarstw prowadzonych przez młodych, dobrze przygotowanych do zawodu rolników, a nasi gospodarze należą do najmłodszych w Europie. Prezes Andrzej Gross przedstawił też działania ARiMR mające na celu jak najlepsze zagospodarowanie środków z PROW 2007-2013, by jak powiedział możliwe było optymalne spożytkowanie wszystkich środków z budżetu tego Programu oraz przedstawił przygotowania Agencji do rozdzielenia środków z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020. Wyniesie on 42,4 mld euro i będzie większy o około 3,2 mld euro niż ten dostępny na lata 2007 - 2013. Prezes podkreślił, że w nowym PROW 2014 - 2020, stanowiącym jeden z elementów Wspólnej Polityki Rolnej, będą  nowe formy wsparcia. Jedną z nich będzie np. pomoc dla producentów prosiąt oraz wsparcie dla małych gospodarstw. Obecnie nowy PROW 2014 -2020 dla Polski jest poddawany analizie przez Komisję Europejską, gdy zostanie zatwierdzony Polska rozpocznie procedurę zmierzająca do jak najszybszego uruchomienia tego programu. Agencja jest przygotowana bardzo dobrze do rozdzielenia nowych środków i podjęła też działania by rolnicy  mogli z nich skorzystać w jak najszerszym zakresie.  Dlatego w najbliższym czasie ARiMR rozpoczyna organizacje szeregu szkoleń i spotkań z ich udziałem.

Na  zmiany cywilizacyjne  na terenach wiejskich i w rolnictwie, do których przyczyniła się wdrażanie WPR UE i wypłacanie wsparcia przez ARiMR, wskazywali też przybyli na konferencję dziennikarze.  Zauważyli oni, że rozwój terenów wiejskich sprawia, iż coraz więcej osób osiedla się tam rezygnując z życia w dusznych przeludnionych miastach.  A znany publicysta rolny Leon Wawreniuk,  wskazując na unowocześnianie się rolnictwa,  zauważył, że coraz więcej kobiet z miast decyduje się na małżeństwo z młodymi rolnikami,  co wcześniej było nie do pomyślenia.  Jeszcze niedawno młode kobiety uciekając przed ciężka pracą, szukały swojej przyszłości w mieście, a rolnicy mieli ogromny kłopot z założeniem rodziny i wsi groziło wyludnienie.

Autorzy: Marek Kassa, Paweł Wojcieszak
Zdjęcia:  Artur Kubat 

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

d064b74166
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: polityki; rolnej; modernizacji; prezes; wspólnej; andrzej; środków; dzięki; restrukturyzacji; arimr; ; agencji; będzie; także; rolników; ; ciągu; pomocy; bardzo; rolnictwa; prz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »