shiuz__750 x 100 px_1

„Smacznego, to z Europy” - nowa polityka promocyjna

W ramach nowej polityki promocyjnej polskie organizacje producentów lub przetwórców będą mogły kontynuować działania promocyjne nie tylko na wewnętrznym rynku unijnym, ale przede wszystkim na wybranych strategicznych rynkach światowych i pozyskać na ich realizację znaczące środki finansowe.

Fot. Smacznego, to z Europy

Fot. Smacznego, to z Europy

W 2016 r. do wykorzystania przez państwa członkowskie na promocję produktów rolno-spożywczych będzie budżet ponad 111 mln euro, w tym 30 mln euro przeznaczonych na wsparcie promocji produktów branży mięsa wieprzowego i sektora mleczarskiego.

Nowe zasady polityki promocyjnej zostały ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. W celu pełnego wdrożenia powyższego aktu Komisja przyjęła rozporządzenia delegowane i wykonawcze. Akty te zostały opublikowane w dniu 13 października 2015 r. w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Celem nowej polityki promocyjnej jest zintensyfikowanie działań wspierających konkurencyjność sektora rolno-spożywczego na wybranych strategicznych rynkach światowych.

Niewątpliwie ważnym elementem reformy polityki promocyjnej jest zwiększenie budżetu na promocję produktów rolno-spożywczych z 61,5 mln euro w roku 2013 do 200 mln euro w 2020 r., a także utrzymanie wysokiego poziomu dofinansowania działań promocyjnych wyłącznie ze środków unijnych, który wynosi 70 - 85%, 70% - w przypadku programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego, 80 % - w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, oraz programów ukierunkowanych na państwa trzecie, 85 % dla programów mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku.

Ponadto, nowa polityka zakłada wprowadzenie jednoetapowego procesu oceny i wyboru programów na szczeblu unijnym, włącza do grupy beneficjentów organizacje producentów; a także rozszerza zakres produktów, w szczególności o przetworzone produkty rolne, takie jak chleb, makaron czy czekolada.

Komisja Europejska ustanowiła również roczny program prac na 2016, w którym określiła strategiczne priorytety działań promocyjnych pod względem produktów, systemów i rynków. Program ten zakłada w roku 2016 podział budżetu na programy skierowane na rynek wewnętrzny UE w wysokości 25,7 mln Euro i programy skierowane na rynek krajów trzecich w wysokości 67,9 mln Euro.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Smacznego to z Europy nowa polityka promocyjna 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: programów; produktów; działań; polityki; promocyjnej; promocyjnych; przypadku; polityka; państwa; sektora; program; rolno-spożywczych; promocję; zostały; zakłada; budżetu; także;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »