„Dobrosław” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

O zainicjowanym w 2008 r. przez IFiPS programie badań przesiewowych słuchu na terenach wiejskich, prowadzonym we współpracy z Funduszem Składkowym i KRUS, informuje się w świecie nauki jako o działaniu unikatowym w wielu wymiarach.

W czerwcu br. zakończy się IV program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych na terenach wiejskich. Realizuje go w całej Polsce, w roku szkolnym 2015/2016, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi" we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników i KRUS.

Udział w badaniach zaplanowano dla ok. 165 tys. uczniów klas od I do VI, których szkoły odpowiedziały na zaproszenie do programu. Jedynym warunkiem wykonania badania przesiewowego słuchu, bezpłatnego dla każdego dziecka, jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

28 kwietnia br. Prezes Kasy, Jacek Dubiński, rozmawiał o przebiegu programu w siedzibie IFiPS w Kajetanach z Dyrektorem Instytutu, prof. dr hab. med. Henrykiem Skarżyńskim i Koordynatorem programu, prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztofem Kochankiem. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezesa Kasy, Janina Pszczółkowska i Pełnomocnik Prezesa Kasy kierujący Zespołem Koordynacji Naukowej, Marek Jarosław Hołubicki.

Prezentację założeń i przebieg tegorocznego programu oraz dokumentację z wcześniejszych edycji Kasa przedstawia w problemowym menu na www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/program-badan-sluchu-i-glosu-u-dzieci/, natomiast Koordynator programu na bieżąco informuje o przebiegu badań na stronie www.sponin.org.pl.

O zainicjowanym w 2008 r. przez IFiPS i Stowarzyszenie SPONIN programie badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich, prowadzonym z udziałem Funduszu Składkowego i KRUS, informuje się w świecie nauki jako o działaniu unikatowym w wielu wymiarach - z uwagi na zakres badań profilaktycznych, cenną naukowo-badawczą wartość wyników badań u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wskazujących na niepokojąco wysoką skalę zaburzeń słuchu u bardzo młodych osób. W programie nie tylko udało się wychwycić dzieci z różnymi rodzajami zaburzeniami słuchu, ale także stwierdzić wielkość ubytków słuchu, ich charakter i tym samym - przyczyny zaburzeń. To pozwala zaproponować rodzicom każdego dziecka właściwie ukierunkowane specjalistyczne leczenie i rehabilitację.

Nawiązanie przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i pozyskanie dla programu badań przesiewowych  słuchu u dzieci z obszarów wiejskich władz oświatowych, samorządowych i innych cenionych partnerów instytucjonalnych, znacząco przyczyniło się również do zauważenia roli polityki prozdrowotnej i edukacji społecznej na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci spoza aglomeracji wielkomiejskich.  

 H Skarzynski J Dubinski

Prezes KRUS Jacek Dubiński (od prawej) przekazał podczas spotkania prof. Henrykowi Skarżyńskiemu statuetkę „Dobrosław”. To szczególna, limitowana w Kasie nagroda wdzięczności, symbolizująca sławę za działalność zwiększającą bezpieczeństwo pracy i życia.

Data dodania:

29.04.2016
 

Źródło
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
http://krus.gov.pl

125ml milk

H Skarzynski J Dubinski
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: słuchu; badań; słuchu; ; programu; fizjologii; ubezpieczenia; informuje; przesiewowych; dr hab.; rolniczego; dzieci; i patologii;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »