Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

Aktualności Rolnicze

Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR >>> w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia [więcej...]

Drugi dzień Narodowej Wystawy Rolniczej

Aktualności Rolnicze

Drugi dzień Narodowej Wystawy Rolniczej IV Kongres Polskiego Rolnictwa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego to główne wydarzenie drugiego dnia Narodowej Wystawy Rolniczej. Organizatorami Kongresu Polskiego Rolnictwa było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jak podkreślał szef resortu rolnictwa, Kongres to miejsca wymiany poglądów, dyskusja o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. [więcej...]

Nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025

Aktualności Rolnicze

Nabór na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1420), ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają [więcej...]

Polski Kongres Rolniczy online

Aktualności Rolnicze

Polski Kongres Rolniczy online Już jutro rozpoczyna się, organizowany przez Grupę MTP, organizatora jednych z największych w Polsce organizatorów targów rolniczych Polagra Premiery, Polski Kongres Rolniczy. Tradycyjnie Wielkopolska Izba Rolnicza objęła to wydarzenie swoim patronatem. W ubiegłym roku byliśmy aktywnie obecni podczas wydarzeń targowych. Na naszym stoisku odwiedziło nas wielu rolników, byliśmy również organizatorem [więcej...]

Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

Aktualności Rolnicze

Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW  W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR >>> w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie [więcej...]

13 STY 2021 Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

Aktualności Rolnicze

13 STY 2021 Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROWW dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR >>> w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia [więcej...]

Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych

Aktualności Rolnicze

Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowychCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza nabór na szkolenia pn. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych". Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »