Podsumowanie sezonu uprawy kukurydzy na ziarno w roku 2020

Informacje Prasowe

Podsumowanie sezonu uprawy kukurydzy na ziarno w roku 2020 Ubiegłoroczne zbiory kukurydzy na ziarno są już prawie zakończone. W niektórych miejscach potrwają one jeszcze do połowy stycznia, ale są to nieliczne przypadki. Zarówno poziom plonowania, jak i cena ziarna kukurydzy były w tym sezonie zadowalające, w przeciwieństwie do wysokiej wilgotności ziarna w czasie zbioru oraz wysokich kosztów jego suszenia. Sezon uprawy kukurydzy rozpoczął się jednak w mało korzystnych [więcej...]

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. objętego PROW 2014-2020

Aktualności Rolnicze

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. objętego PROW 2014-2020W dniu 23 grudnia 2020r.pani Halina Szymańska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych [więcej...]

Zmiany dla spółek wodnych w dostępie do PROW 2014-2020

Aktualności Rolnicze

Zmiany dla spółek wodnych w dostępie do PROW 2014-2020 W dniu 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR >>> w sprawie zmiany warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [więcej...]

Zmiany dla spółek wodnych w dostępie do PROW 2014-2020

Aktualności Rolnicze

Zmiany dla spółek wodnych w dostępie do PROW 2014-2020 W dniu 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR >>> w sprawie zmiany warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [więcej...]

O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej

Aktualności Rolnicze

O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcejW związku z naszym pismem z dnia 26 marca 2020 r. oraz odpowiedzią resortu rolnictwa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wniosku, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie, w której to Pan Minister Ryszard Kamiński [więcej...]

Webinarium „Innowacyjne rozwiązania w zarzadzaniu stadem bydła mlecznego”

Aktualności Rolnicze

Webinarium „Innowacyjne rozwiązania w zarzadzaniu stadem bydła mlecznego”Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku serdecznie zaprasza na webinarium „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego”, które odbędzie się 7 grudnia o godz. 10:00. Prelegentami webinarium będą cenieni przedstawiciele nauki i praktyki, którzy podejmą ważne tematy szeroko pojętego żywienia i utrzymania stada bydła mlecznego. Poruszone [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »