shiuz__750 x 100 px_1

Sejmowa Komisja Rolnictwa Odwołana

Aktualności Rolnicze

Sejmowa Komisja Rolnictwa Odwołana Wiadomość z ostatniej chwili - planowane na dzień dzisiejszy posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa zostało odwołane. Komisja miała zająć się poprawkami Senatu do fatalnej ustawy o ochronie zwierząt. Oznacza to, że Sejm na swoim bieżącym posiedzeniu nie zajmie się tą Ustawą. Nie oznacza to jeszcze, że nasze działania, których celem było przerwanie prac nad tą ustawą okazały się skuteczne. Być może jest to [więcej...]

Ostateczne środki antydumpingowe na przywóz azotanu amonu z Rosji

Aktualności Rolnicze

Ostateczne środki antydumpingowe na przywóz azotanu amonu z Rosji Komitet ds. Instrumentów Ochrony Handlu UE niedługo zbada wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia wykonawczego Komisji nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu z Rosji na kolejne 5 lat (rozporządzenie 706). Copa i Cogeca są rozczarowane zaproponowanym wnioskiem w związku ze skumulowanymi skutkami obowiązujących od 25 lat środków antydumpingowych, które są sprzeczne z interesami [więcej...]

Zmniejszenie zasięgu niebieskiej strefy ASF

Aktualności Rolnicze

Zmniejszenie zasięgu niebieskiej strefy ASF60 gmin w woj. lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim zostało uwolnionych z „niebieskiej strefy”. Tym samym nastąpiło złagodzenie restrykcji nałożonych na podstawie przepisów UE na sektor wieprzowiny, w szczególności hodowców świń. Uwzględniając dotychczasowe zmiany w regionalizacji, w tym roku zniesione zostały restrykcje ze stref niebieskich łącznie w 114 gminach. Główny Lekarz Weterynarii [więcej...]

Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej „Profil Kraju”

Aktualności Rolnicze

Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej „Profil Kraju”W dniach 24 września - 22 października 2020 r., w trybie zdalnym, odbywał się przekrojowy audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz oceny zgodności z normami UE. Audyt stanowi przegląd audytów przeprowadzonych w Polsce w latach 2012-2018 przez Komisję Europejską. Jego [więcej...]

V Walne Zgromadzenie W-MIR

Aktualności Rolnicze

V Walne Zgromadzenie W-MIR Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji zwołuje V Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 29 października 2020 r., o godz. 1100 w sali konferencyjnej w Hotelu „Ognisty Ptak” ul. Sztynorcka 6, Ogonki Proponowany jest następujący porządek [więcej...]

„Profil Kraju” - spotkanie inauguracyjne audytu Komisji Europejskiej

Aktualności Rolnicze

„Profil Kraju” - spotkanie inauguracyjne audytu Komisji Europejskiej W dniach 24 września - 22 października 2020 roku, w trybie zdalnym, odbywa się przekrojowy audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz oceny zgodności z normami UE. Celem audytu jest podsumowanie postępów Polski w realizacji zaleceń Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »