Przypominamy, że 18.01.2021 r. upływa termin zgłaszania publikacji na XXVI edycję Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Przypominamy, że 18.01.2021 r. upływa termin zgłaszania publikacji na XXVI edycję Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” Konkurs adresowany do osób publikujących w środkach masowego przekazu jest najstarszym ogólnopolskim konkursem organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – odbywa się on rokrocznie od 1994 r.   Celem konkursu jest oddziaływanie [więcej...]

Sukces projektu Platforma Żywnościowa

Platforma Żywnościowa to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Z dniem 31 sierpnia ubiegłego roku dobiegł końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym [więcej...]

Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Krótkie łańcuchy dostaw są ważną formą dystrybucji żywności pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Jest to forma [więcej...]

12 STY 2021 Problem szkód łowieckich narasta

Mimo nowelizacji przepisów, wciąż jest problem z rzetelnym szacowaniem szkód oraz terminową wypłatą odszkodowań rolnikom. Gminy nie były bowiem przygotowane technicznie ani organizacyjnie do realizacji nowych zadań – to główne wnioski po kontroli przeprowadzonej przez NIK. Izba wnioskuje o zmiany w Prawie łowieckim i uregulowanie sposobu ustalania i dokumentowania wysokości odszkodowania w przypadku zawierania [więcej...]

Artykuł o Tematyce EkologicznejPoddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego [więcej...]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – dot. egzekucji komorniczych

Odnosząc się do propozycji zmian kodeksu postępowania cywilnego będącej inicjatywą ustawodawczą Senatu (druk 222) polegającej na inkorporowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolników prowadzących gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, sądzimy że nie jest ono potrzebne. W 2015r. środowiska rolnicze wystąpiły [więcej...]

Wiedza o produkcie coraz bliżej konsumenta

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z GovTech Polska kontynuuje cykl warsztatów w ramach projektu pn. Paszportyzacja polskiej żywności. 8 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie przybliżające określenie ram systemu efektywnego śledzenia i identyfikowania informacji o produktach rolno-spożywczych poprzez wymianę danych posiadanych przez instytucje publiczne w łańcuchu dostaw - „od pola do stołu”. Warsztat technologiczny [więcej...]

Sąd nie zawsze ustanowi drogę konieczną do drogi publicznej

Sąsiad sprzedał część swojego gruntu położonego wzdłuż drogi gminnej, który wcześniej podzielił na działki budowlane. Pozostawił sobie dużą działkę na tyłach sprzedanych działek nie zapewniwszy sobie dojazdu do niej. Teraz domaga się ode mnie przed sądem ustanowienia drogi koniecznej, stąd rodzi się pytanie czy właściciel działki pozbawionej dostępu do drogi publicznej może skutecznie domagać się od sąsiada ustanowienia [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »