Zmiana przepisów dotyczących rent strukturalnych

csm paragraf lupa AA dd44cdcae7

Na początku marca 2015 roku weszło w życie znowelizowane prawo dotyczące rolników, którzy w wieku przedemerytalnym skorzystali z możliwości przekazania gospodarstw w ręce młodszych  rolników i przeszli na tzw. renty strukturalne. Nowe przepisy zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wprowadzenia takiego obowiązku domagała się Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy - najwyższy organ kontrolujący finanse UE.

Renty strukturalne w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 były przyznawane na okres 10 lat, a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Według nowych przepisów, jeśli beneficjent renty strukturalnej w trakcie pobierania tej renty, nabędzie prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników, to renta strukturalna zostanie pomniejszona o kwotę tej emerytury. Zmienione przepisy dotyczą również małżonka beneficjenta renty strukturalnej, na którego wypłacany jest dodatek finansowy w ramach przyznanej renty strukturalnej.

ARiMR, na mocy znowelizowanych przepisów, będzie pisemnie zawiadamiać każdego pobierającego rentę strukturalną, na trzy miesiące przed osiągnięciem przez niego ustawowego wieku emerytalnego, o konieczności złożenia wniosku o przyznanie ustawowej emerytury. Natomiast beneficjenci będą musieli dostarczyć do Agencji, w ciągu 30 dni od osiągnięcia wieku emerytalnego, dokument potwierdzający złożenie wniosku o przyznanie ustawowej emerytury. Zawiadomienie zostanie wysłane także do osób korzystających z rent strukturalnych, które wiek emerytalny osiągnęły przed wejściem w życie nowych przepisów. Również ci beneficjenci będą musieli złożyć wniosek o ustalenie prawa do emerytury, a dokument potwierdzający złożenie tego wniosku powinni przedstawić w ARiMR w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
Jeśli beneficjent nie dostarczy do Agencji potwierdzenia złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, ARiMR zawiesi wypłatę 50% kwoty należnej renty strukturalnej lub dodatku dla małżonka - w przypadku, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy małżonka osoby pobierającej rentę strukturalną.

Należy pamiętać, że renta strukturalna jest wypłacana w kwocie brutto, a po uzyskaniu przez beneficjenta emerytury ustawowej, ARiMR wypłaca różnicę pomiędzy kwotą brutto renty strukturalnej i kwotą brutto przyznanej emerytury. Po uzyskaniu prawa do ustawowej emerytury ustanie obowiązek wpłacania przez emeryta składki emerytalno-rentowej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
W Polsce z rent strukturalnych przyznanych z PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 skorzystało 73 436 beneficjentów.Przygotował Departament Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR na podstawie:
 

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 2 marca 2015 r. poz. 281)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich ( Dz. U. z dnia 10 marca 2015 poz. 333)

 

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm paragraf lupa AA dd44cdcae7
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: strukturalnych; rozwoju; obszarów; wiejskich; ramach; wniosku; ubezpieczenia; małżonka; emerytury; beneficjenta; przyznanie; przyznanej; rentę; emerytal;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »