Zgłoś do ubepieczenia

pieniadzeOsoby otrzymujące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa renty strukturalne mogą zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego członków swoich rodzin, np. małżonków, bezrobotnych, niepełnoletnich czy kontynuujących naukę.

ARiMR przekazuje dane tych osób do ZUS, stamtąd natomiast są one przesyłane do NFZ. Z tego też względu, zarówno beneficjent renty strukturalnej, jak i zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia członkowie rodziny, mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Gdy członek rodziny beneficjenta pojemnie pracę, chociaż przez kilka dni (także w ramach umowy zlecenia), musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymał na wniosek beneficjenta renty strukturalnej. - Uzyskuje bowiem własne prawo do ubezpieczenia i traci tym samym prawo do ubezpieczenia jako członek rodziny – informuje ARiMR.

Utrata własnego źródła ubezpieczenia przez członka rodziny beneficjenta powoduje konieczność ponownego zgłoszenia go do ubezpieczenia przez beneficjenta. Niepoinformowanie o tym fakcie agencji spowoduje, że taki członek rodziny pozostanie nieubezpieczony, a tym samym nie będzie miał prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej. - Aby uniknąć takiej sytuacji, wystarczy, by rolnicy otrzymujący rentę strukturalną na bieżąco przekazywali do ARiMR zmiany w wykazie osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia – wyjaśnia agencja. Termin, w którym należy to zrobić, wynosi 7 dni.

Aktualizacji danych członków rodziny w zakresie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego powinno się dokonywać w biurze powiatowym prowadzącym sprawę rentową.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, członkiem rodziny beneficjenta, który może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, w wieku:
  1. do ukończenia 18 lat,
  2. jeżeli po ukończeniu 18 lat kształci się dalej - do ukończenia 26 lat,
  3. jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
  • małżonek/małżonka
  • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
    Wnuki mogą być zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeniu dobrowolnemu.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło
"Wieści Rolnicze"
http://www.wiescirolnicze.pl

125ml milk

pieniadze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ubezpieczenia; rodziny; dziecko; beneficjenta; opieki; członek; agencji; jeżeli; ; zgłoś; ukończenia; lat; ; osób; zostać; ramach;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »