Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące pomocy w ramach działania M16 Współpraca

Szkolenie ARiMR

Zdjęcie: ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem przeprowadzonym w dniu 16.01.2020r. planuje zorganizowanie II edycji szkolenia z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca, które odbędzie się w dniu 6.02.2020 r

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko do 3 lutego 2020 r.

W związku z uruchomieniem III naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.


Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi
z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: infoszkolenia@arimr.gov.pl
do dnia 3 lutego 2020 r.  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię uczestnika oraz ew. nazwę podmiotu. W temacie wiadomości proszę wpisać Szkolenie ARiMR – 6.02.2020

Decyduje kolejność zgłoszeń!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy, aby w szkoleniu wzięły udział wyłącznie osoby, które otrzymają informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.


Więcej informacji o naborze wniosków w ramach działania M16 Współpraca jest dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz

Klauzula informacyjna:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w z organizacją szkoleń przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla podmiotów zewnętrznych i beneficjentów.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. U.UE.L 2016.119.1] dalej: „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa.
2. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez: e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
3. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazanych w pkt 1.
4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego na terenie ARiMR.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ci f RODO, będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji (należy zostawić zdanie drugie o ile dotyczy).
7. Przysługuje Pani/Panu mi prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Źródło
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm DSC 0025 slider szkolenie 01 5c0b2fe8bd
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: danych; osobowych; restrukturyzacji; modernizacji; rolnictwa; ramach; działania; pomocy; pani/pana; danych; ; szkolenie; podstawie; przyznanie; będą; administratora; ochrony; szkoleniu; zostać; prz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »