Zapraszamy do składania wniosków zainteresowanych świadczeniem usług związanych z unieszkodliwianiem materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt powstałych podczas uboju w gospodarstwie

Owce

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych  kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2017 roku.

Planowany termin stosowania tej pomocy przez ARiMR: 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Termin na składanie wniosków został określony w § 12, ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r. poz. 187ze zm.). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym - otwórz

Warunki Naboru Wniosków - otwórz

Kryteria oceny wniosków i wyboru podmiotów utylizacyjnych - otwórz

Prognozowana liczba sztuk owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym w 2017 roku - otwórz

Wzór umowy - otwórz

Informacje o utylizacji są dostępne również na podstronie "Pomoc krajowa" - otwórz

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm owce slider PW 4635eee32a
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarstwie; cieląt; owiec; ; ryzyka; wniosków; poddanych; kóz; rolnym; składania; ubojowi; unieszkodliwiania; materiałów; transportu; zbioru; ; również; kosztów;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »