ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA

W dniu 15 lutego odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej w gościnnych progach Lubuskiego Oddziału ARiMR. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lubuskich instytucji: starosta Dariusz Wróblewski, z-ca dyrektora ARR Marian Dąbrowski, dyrektor ARiMR Andrzej Rochmiński,  kierownik Biura Działań Społecznych, Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w ARiMR Andrzej Trzop, p.o. Zastępcy Dyrektora OT ANR kierujący Filią w Zielonej Górze Piotr Wańkiewicz, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Wojciech Kozieja oraz Honorowy Prezes LIR Władysław Piasecki.

Po przywitaniu zebranych i przyjęciu porządku posiedzenia przewodniczący Stanisław Myśliwiec poprosił o przedstawienie stanu realizacji bieżących płatności oraz najbliższych naborów działań PROW 2014-2020 przedstawicieli lubuskiego ARiMR.

Po krótkiej prezentacji nowego dyrektora A. Rochmińskiego, głos zabrał A. Trzop przedstawiając szczegóły stanu realizacji płatności.
Według danych ARiMR w Lubuskiem 80% rolników dostało już zaliczki, natomiast w powiecie zielonogórskim 70% rolników dostało już zaliczki, a pełne płatności 57% rolników. Jednak wartość tych wypłaconych zaliczek nie przekracza 40% wartości wszystkich zaliczek należnych lubuskim rolnikom. Wielokrotnie już słyszeliśmy co jest przyczyną opóźnień w wypłatach (wadliwy system komputerowy), natomiast usłyszeliśmy wczoraj, że zakładanym terminem wypłaty wszystkich płatności jest koniec kwietnia. Wypłaty z Programów Rolnośrowiskowych powinny ruszyć w tym miesiącu.
Odnośnie naborów PROW już zakończonych kierownik A. Trzop powiedział, że wnioski o Premie dla młodych rolników złożyło tylko 29 osób ze względu na rygorystyczne warunki udzielania pomocy. Jeśli chodzi o wnioski na operacje Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarach: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, na 47 wniosków złożonych, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji tylko 17 z nich zawierało pełną dokumentację (m. in. wymagane pozwolenia na budowę).
W marcu odbędą się kolejne nabory na Premie dla młodych rolników oraz na Modernizację gospodarstw rolnych (także szkolenie dot. wypełniania wymagań na dopłaty z obszaru D).
W II kwartale roku planowane jest uruchomienie Restrukturyzacji małych gospodarstw; w czerwcu Tworzenie grup i organizacji producentów; w lipcu Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, a w sierpniu Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji… (uzależnione jednak od wystąpienia suszy). W październiku powinny ruszyć nabory wniosków na działania Wzmacnianie przedsiębiorczości.
Odpowiadając na pytania członków rady powiatowej A. Trzop potwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów osoby, które złożyły wnioski o Premie dla młodych rolników nie mogą złożyć wniosku o dopłaty w obszarze D Modernizacji gospodarstw rolnych (na przykład zakup nowych urządzeń i maszyn). Decyzje dla młodych rolników wydawane będą najprawdopodobniej do końca marca – po wydłużeniu tego terminu rozporządzeniem ministra. Poinformował również, że od przyszłego tygodnia biura powiatowe Agencji będą wystawiały zaświadczenia niezbędne do wniosków o kredyt obrotowy.

Następnie przedstawicielki Banku BGŻ BNP Paribas S.A. poinformowały o możliwości skorzystania z szerokiego wachlarza linii kredytowych. Przybliżony został kredyt obrotowy, który rusza od 25 lutego 2016 r. z 0,25% prowizji. Okres finansowania do 6 m-cy. Skierowany jest do osób, które oczekują na płatności z ARiMR. W celu ubiegania się o tego typu kredyt, niezbędne będzie przedłożenie w banku zaświadczenia z ARiMR, z którego wynikać będzie, iż danej osobie przysługują płatności bezpośrednie, a nie zostały jeszcze wypłacone. Otrzymane z banku środki przeznaczane są na bieżącą działalność, natomiast spłatę kredytu stanowią dopłaty przekazane przez Agencję do banku, jako bezpośrednią spłatę należności kredytowej.

O omówienie bieżących spraw na terenie powiatu zielonogórskiego poproszony został P. Wańkiewicz dyrektor Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze. Na terenie powiatu gruntów wolnych w zasobie ANR jest 2800 ha. Do przetargów na dzierżawę wystawiono już ok. 1000 ha. Zapewnił zebranych, że dzierżawy działek, które są w programach będą przedłużane do końca trwania programu, żeby rolnicy nie ponosili z tego tytułu konsekwencji. Natomiast dzierżawy działek o pow. powyżej 100 ha są przedłużane tylko na rok, mniejsze na dłuższe okresy.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Zenon Małowski zwrócił uwagę, że z przetargów ograniczonych zostały wykluczone młode osoby, które nie mają pięcioletniego okresu zamieszkania na danym terenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że niestety takie są przepisy, ale dzięki powstaniu Rad Społecznych, które obecnie opiniują pracę ANR przy przetargach, a w przyszłości może będą miały rolę decyzyjną, takie ograniczenia mogą być w przyszłości przez komisje weryfikowane indywidualnie. P. Wańkiewicz podkreślił, że trwają wciąż prace nad 3 ustawami wpływającymi na pracę Agencji. W ustawie zapisana zostanie zmiana mówiąca o preferowaniu dzierżawy gruntów należących do Skarbu Państwa, a nie jak do tej pory o sprzedaży ziemi. Sprzedaż zostanie wstrzymana na okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów o przeznaczeniu innym niż rolnicze w planach, studiach lub tam, gdzie otrzymuje się warunki zabudowy.
Katarzyna Kotlar zapytała, co z rolnikami, którzy już nawet kilka lat temu wpłacili kaucje na przygotowanie gruntów do sprzedaży. Co w obecnej sytuacji z pieniędzmi i ze sprzedażą takich działek?
W odpowiedzi dyrektor Wańkiewicz powiedział, iż rzeczywiście, na terenie działania biura było 18 takich przypadków. Ponad 2000 ha, dla których przysługiwało rolnikowi pierwszeństwo zakupu, zostało przekazanych do rozpatrzenia do Biura Prezesa ANR. Po akceptacji w Biurze Prezesa ANR sprawy te przekazane zostaną do ministra, w celu podjęcia stosownych decyzji.
Prezes LIR S. Myśliwiec, zapytał, co z przepisami, które nadawały dzierżawcy po 3 latach prawo do zakupu dzierżawionej ziemi?
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na dzień dzisiejszy, prawo to w teorii wciąż istnieje, ale sprzedaż i tak jest wstrzymana zarządzeniem prezesa.

Marian Dąbrowski z-ca dyrektora ARR opowiedział o wsparciu dla producentów trzody i mleka: wnioski będą przyjmowane od 18.02. do 18.03. (oba nabory w tym samym terminie). Podstawowy warunek to sprzedaż od 15 tys. do 300 tys. kg mleka. Jeśli chodzi o trzodę, rolnicy prowadzący hodowlę zamkniętą, którzy posiadali od 5 do 2000 świń 30.09.2015 r. mogą otrzymać wsparcie do 70 zł, prowadzący tucz do 30 zł. Należy pamiętać o uporządkowaniu stada w ARiMR.
Rolnicy obecni na posiedzeniu zauważyli jednak, że na naszym terenie niewielu jest gospodarzy spełniających warunek produkcji mleka poniżej 300 tysięcy kg., więc wspomniane wsparcie nie przyniesie znaczących zmian.

ARR przyjmuje także wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jednak wysokość tych dopłat nie jest określona. Jest to powtarzający się problem dla rolników, którzy nie znając stawek dopłat muszą planować zasiewy.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja i wolne wnioski.

Prezes S. Myśliwiec serdecznie zaprosił wszystkich zgromadzonych na Debatę Rolną, połączoną z dwudziestoleciem LIR, która odbędzie się 15 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim, o godzinie 10.00.

Przewodniczący Forum Rolniczego W. Piasecki opowiedział o aktywności Forum i poinformował o zaplanowanym spotkaniu z posłem M. Astem. Na spotkaniach z Wojewodą Forum postuluje o wprowadzenie pilotażowej regionalizacji PROW w woj. lubuskim. Postulatem Forum jest także wprowadzenie ustawy o dzierżawie rolnej, aby uregulować wzajemne zobowiązania taką ustawą, a nie prawem cywilnym.

Wacław Nieżurbida zaproponował wystosowanie pisma do MRIRW, mówiące o możliwości wliczania powierzchni trwałych użytków zielonych leżących na obszarze województwa do powierzchni zazielenienia. Prezes Myśliwiec zauważył, że w skali kraju 3 mln ha ziemi rolniczej nie jest użytkowane, ani nie są pobierane do nich dopłaty. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła w tej sprawie do Ministra, aby zaliczyć je kompleksowo do powierzchni zazielenionych w skali kraju.

Do dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi skierowano pytanie o dopłaty do wapnowania gruntów. W odpowiedzi W. Kozieja poinformował, że planowane jest poruszenie tej sprawy na posiedzeniu Zarządu Województwa i przesunięcie środków, tak aby pula na wapnowanie zbliżyła się do poziomu 300 tysięcy złotych. Zaprosił również do dialogu i zadeklarował współpracę z rolnikami.

Na zakończenie dyskusji p. Michał Potocki zwrócił się do przewodniczącego rady, by na szczeblach wojewódzkich izb rolniczych wystosowywać jednogłośne wnioski z problematyką rolnictwa i kierować do właściwego ministerstwa. Należy występować wspólnie, by głos rolników był silny i słyszalny.

A. Czapor, K. Frąckowiak

 

 

125ml milk

DSC 0545 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolników; płatności; które; wnioski; gruntów; dyrektora; rolnych; dopłaty; będą; dyrektor; natomiast; produkcji; terenie; młodych; odpowiedzi; myśliwiec; premie; jednak; ws;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »