ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W BOGDAŃCU

Zapraszamy do Bogdańca na Lubuskie Święto Plonów oraz do Stanowic na Lubuskie Święto Chleba. W tym roku po raz pierwszy dożynki będą trwały dwa dni 24-25 sierpnia.

Święto Plonów celebruje i uwydatnia naszą tożsamość duchową i narodową, podkreśla także poczucie wspólnoty. Tradycyjnie już dożynkom towarzyszy uroczysta msza święta w intencji rolników, konkurs wieńców dożynkowych, barwny korowód, jarmarki regionalnego jadła i koncerty z udziałem gwiazd estrady oraz zespołów ludowych.

Program imprezy  otwórz>>

Gmina Bogdaniec, granicząca z Gorzowem od wschodu, leży na szlaku drogowym Berlin – Kaliningrad. W jej skład wchodzi 21 so­łectw,  w których mieszka ponad 6,5 tyś. mieszkańców. Gmina zajmuje obszar 112 km2. W części północnej gminy Bogdaniec czujesz się jak w górzystej krainie,  pełnej tajemniczych leśnych duchów.

W południowej masz wrażenie jakbyś był w Holandii,  z równinami po horyzont oraz licznymi kanałami, przecinającymi żyzne pola. Tylko wierzby są bardzo polskie.

Nie ma w zachodniej Polsce drugiej gminy o tak odmiennych krajobrazach.

Historia Święta Chleba

Pomysł Święta Chleba zrodził  się w latach dziewięćdziesiątych. Pomysłodawcą zorganizowania Święta Chleba był Pan Wojciech Sadowski etnograf, wówczas kierownik działu etnograficznego Muzeum Gorzowskiego, twórca Muzeum w Bogdańcu.

Idea Święta Chleba nawiązuje do odbywających się w Bogdańcu w latach 1945-1950 jarmarków gminnych i powszechnego w tamtym okresie domowego wypieku chleba.

Początkowo impreza ta miała charakter typowo folklorystyczny. Uznając, że chleb, jako codzienna strawa człowieka, jest czymś kultowym i dlatego należało temu świętu nadać odpowiednią oprawę. Rolnicy, młynarze i piekarze to ludzie, dzięki pracy których chleb jest zawsze na naszych stołach.

Dlatego od roku 1998 wprowadzono widowisko obrzędowe swą tematyką podkreślające symbolikę chleba w naszym życiu, przepełnione szacunkiem do ziemi i ludzi ją uprawiających. Obrzędem tym ukazujemy jak ważna jest tradycja w naszym życiu, kształcimy w młodym pokoleniu potrzebę więzi z tradycją i uczymy szacunku do kromki chleba.

Ważne jest by młode pokolenie wzrastało w świadomości, że od szacunku do chleba już tylko krok do szacunku do bliskich, domu rodzinnego i kraju.

W kraju Święto Chleba jest imprezą dość często organizowaną przez lokalne społeczności. Jednak nigdzie nie spotkamy uroczystości o tak podniosłym charakterze jak w gminie Bogdaniec. Od roku 2001 nadano uroczystości charakter wojewódzki, patronat objął Marszałek Województwa Lubuskiego. Warto wspomnieć, iż podniesienie rangi imprezy umożliwiło zaproszenie na nią tak znanych artystów jak: Eleni, Wojciech Gąsowski, Jose Torres, Majka Jeżowska, Irena Jarocka, Alicja Majewska, Krystyna Sienkiewicz, Bożena Dykiel, Halina Frąckowiak, Andrzej Grabowski, zespoły: Terno, Skaldowie, Partita, Brathanki, Czerwone Gitary, Sumptuastick Ania, kabarety: Koń Polski, Pirania, Masztalscy a także Marka Sierockiego i Teo Vafiolis.

Dumni jesteśmy, że z roku na rok coraz więcej osób pragnie brać w uroczystości udział i swym zasięgiem obejmuje nie tylko obszar województwa lubuskiego ale też tereny gminy partnerskiej Petershagen/Eggersdorf. To dowodzi, że pomysłodawcy inicjatywy tej uroczystości (Wojciech Sadowski, Feliks Witkowski, Zdzisław Linkowski) oraz ówczesne  i obecne władze gminy (Jan Wołk-Karaczewski,  Krystyna Pławska) zapoczątkowały i rozwijają imprezę potrzebną ludziom, realizującą ich oczekiwania, będącą odpowiedzią na potrzebę serca – okazanie szacunku dla pracy rolników, młynarzy i piekarzy.

Święto Chleba finansuje Urząd Marszałkowski oraz w części Gmina Bogdaniec, każdy z organizatorów pokrywa wydatki w swoim zakresie uczestnictwa. Święto Chleba jest impreza odbywającą się co roku w sierpniu.

Charakterystyka  rolnictwa w gminie Bogdaniec pobierz>>

STAROSTOWIE DOŻYNKEK

suchecka

R. Suchecka

Renata Suchecka  wraz z mężem  Andrzejem, córką  i synem , zam. Włostów gm. Bogdaniec  od 1995r. prowadzi  gospodarstwo rolne o pow. 70 ha.  Specjalnością gospodarstwa jest hodowla  krów mlecznych. Mleko  w ilościach 140 tys. litrów  rocznie sprzedaje jako Grupa Produktów Dolina Warty przy  Mleczarni w Żarach.

Korzystając ze  środków  pozyskanych  z programu SAPARD  w 1995r. przeprowadziła modernizację budynku  inwentarskiego i kompleksowo wyposażyła w urządzenia do pozyskiwania i przechowywania mleka. Natomiast  ze środków z Sektorowego Programu Operacyjnego  zakupiła  maszyny i urządzenia  do uprawy łąk.

Wiceprzewodnicząca Gorzowskiej  Rady Powiatowej Lubuskiej  Izby Rolniczej.  Sołtyska  wsi Włostów, z której to inicjatywy wyremontowano świetlice wiejską  we Włostowie  służącą dla mieszkańców okolicznych wiosek.   Aktywna członkini  Koła Gospodyń Wiejskich. Zwyciężczyni wielu konkursów,  m.in.  Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne  i Agro- Liga. I  miejsce w konkursie wojewódzkim „Najładniejsza Zagroda Wiejska. Starościna Dożynek  Wojewódzkich w Przecławiu gmina Niegosławice.

Odznaczona odznaką Zasłużony dla Rolnictwa oraz odznaką  Zasłużony dla  Województwa  Lubuskiego.

Od 13 lat współpracuje z  Ośrodkiem  szkolno-wychowawczym w Sulęcinie, organizując dla młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka,  dwa razy do roku na terenie swojego gospodarstwa trzydniowy biwak.

 

A Kuziemski 4

A Kuziemski

Pan Andrzej Kuziemski  wraz z żoną Anną  zamieszkują w Osiecznicy  gmina Krosno Odrzańskie i prowadzą  Ekologiczne Gospodarstwo  Rolne o specjalności rośliny jagodowe. /porzeczki , aronia , maliny /

Działalność zawodowa

Początki gospodarstwa datuje się na 1985 rok , kiedy to , kupiono pierwsze5,31 haziemi.

Sukcesywnie powiększało się gospodarstwo poprzez zakup i dzierżawy ziemi tak , że obecnie liczy ca80 ha, w tym grunty własne stanowią61,49 ha( na 62 działkach ,21 aktów notarialnych).Równolegle wybudowano  budynek mieszkalny i chłodnię o pojemności około 80 ton. Początkowo gospodarstwo nastawione było na produkcję warzyw metodami konwencjonalnymi z sukcesywnym przechodzeniem na produkcję owoców jagodowych./ truskawki, porzeczki, maliny, aronia, agrest i ich sadzonki/

Od 1990 roku w gospodarstwie zaczęto wprowadzać ekologiczne metody produkcji , uczestnicząc jednocześnie w odpowiednich szkoleniach i kursach.

W 1993 roku gospodarstwo uzyskało certyfikat  / Nr 82/93 /zgodności produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego , wydany przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „ EKOLAND”

W ślad za tym nastąpił pierwszy eksport produktów do UE.

Od 1994 roku gospodarstwo posiada również certyfikaty UE zgodne z rozporządzeniem EWG nr 2092/91.

Początkowo był to certyfikat nadany przez „SKAL” /Holandia/ następnie „LACON”/Niemcy/ , BCS Oko /Niemcy/. Obecnie gospodarstwo jest certyfikowane przez „BIOEKSPERT” /Polska/ i „CERES” /Niemcy/

Posiadane certyfikaty pozwalają na eksport do krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych   całości  produkcji tj. około 200 ton owoców rocznie.

Wielkość ta uwarunkowana jest możliwościami technicznymi gospodarstwa , stąd też rozbudowa chłodni.

Mimo różnych perturbacji / np. powódź z 1997 roku (straty około 800 tys. zł), powódź 2010 (straty ca 500 tys.) /       gospodarstwo funkcjonuje nadal a nawet próbuje się rozwijać , czego przykładem może być nasz udział w  programie

SAPARD  działanie 2.3.- 2 wnioski w roku 2003 i 2004 /zakup maszyn i materiału szkółkarskiego/ , oraz działanie 1.2. w roku 2004/2005 /rozbudowa i modernizacja chłodni której pojemność zwiększyła się do 200ton/

Łącznie złożyliśmy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i programu SAPARD  7 wniosków z czego jak widać wyżej zrealizowaliśmy 3.

Działania pośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa i działalność społeczna:

- Krajowa Wystawa POLAGRA 1989 i 1991 – brązowe medale za produkcję porzeczek.

- od 1990 przynależność do Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”

- od 1996 i nadal  delegat do Lubuskiej Izby Rolniczej

- od 1998 do 2001 członek Zarządu Głównego stowarzyszenia „EKOLAND”

- w roku 2000 udział w pracach zespołu przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowującym

założenia do „ Paktu dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”

- w 2001 roku udział na zaproszenie  Prezydenta RP w EKOFESTYNIE w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

- od 2002 i nadal członek Powiatowej Rady Zatrudnienia

- od 2006 do 2010 Radny Powiatu Krośnieńskiego

- od 2009 i nadal członek Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej

- od 2009 członek Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ODR Kalsk

- od 2010 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

- w 2010  udział w „Dożynkach Prezydenckich” Spała

- w 2011  udział w „Dożynkach Prezydenckich” Spała

Uzyskane nagrody i wyróżnienia:

- „Estetyczna wieś, zagroda rolna i mieszkalna”/ konkurs gminny/ rok 1995 – I miejsce ,

rok 1999 – I miejsce , rok 2001 – wyróżnienie , rok 2003 I miejsce

- „Bezpieczne i estetyczne gospodarstwo rolne” / konkurs wojewódzki / rok 1999  – III miejsce

rok 2001 – III miejsce , rok 2006 – wyróżnienie , rok 2008 – I miejsce

- w 2003 roku gospodarstwo nasze zajęło I miejsce w konkursie regionalnym AGROLIGA 2003

w kategorii „ Rolnicy „ .

- w 2002 – Starosta Dożynek Gminnych

- w 2005 – odznaka honorowa „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”

- w 2006 – Starościna  Dożynek Powiatu Krośnieńskiego

- w 2006 – puchar Marszałka Województwa za osiągnięcia gospodarcze i promocję Województwa Lubuskiego.

- w 2008 – „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” – /konkurs wojewódzki/ – wyróżnienie

- w 2009 – ekologiczne gospodarstwo towarowe konkurs wojewódzki – I miejsce

- w 2010 – Starościna Międzynarodowych Dożynek Powiatowo – Gminnych Krosna Odrzańskiego

- w 2011 – odznaka honorowa „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO”

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

suchecka
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; gospodarstwo; chleba; udział; miejsce; województwa; członek; gospodarstwa; rolnictwa; szacunku; programu; Święta; konkurs; ; Święto; uroczystości; zapraszamy; produkcję; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »