W Okoninie, w województwie kujawsko-pomorskim odbywał się dziś coroczny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawny. Piknik ten już od 10 lat, na terenie swojego gospodarstwa organizują państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy.

– O tym wydarzeniu słyszałem już od dawna. To wspaniała impreza, którą państwo Kruzińscy organizują z potrzeby serca oraz chęci pokazania innym, jak ważna jest integracja z osobami niepełnosprawnymi, nawiązanie z nimi kontaktu i okazywanie życzliwości  – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który był dziś w Okoninie.

Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy to rolnicy, którzy prowadzą blisko 130 hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Gospodarstwo posiada nowoczesne obiekty inwentarskie, w których stosowane są najnowsze  technologie i rozwiązania techniczne zapewniające dobrostan zwierząt, a także wysokie standardy  produkcji. Natomiast wyposażenie w nowoczesny sprzęt uprawowy pozwala na systemowe stosowanie kompleksowych technologii w produkcji roślinnej. Gospodarstwo ma także przydomową oczyszczalnię ścieków i indywidualne ujęcie wody.

– To jedni z najlepszych rolników w Polsce. Są laureatami „AgroLigi” i wielu ważnych konkursów takich jak „Rolnik Farmer Roku”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” czy „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Dla mnie jest ważne, że można się od nich uczyć rzemiosła rolniczego, prawdziwej sztuki rolniczej. Ale nie mniej ważne jest to, że dzielą się swoim sercem z innymi, że biorą czynny udział w różnych inicjatywach społecznych – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że takie postawy tworzą liderów naszych małych ojczyzn, a podejście do osób z różnymi ograniczeniami, jakie prezentują państwo Kruzińscy zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

– Tyle po nas pozostanie, na ile dobra uczynimy, na ile w ludzkiej pamięci przetrwamy – powiedział minister Ardanowski wręczając gospodarzom okazjonalny puchar.

 

Minister Ardanowski przemawiający podczas pikniku
Minister Ardanowski wręcza jubileuszowy puchar
Minister Ardanowski wśród uczestników pikniku
Organizatorzy jubileuszowego pikniku prezentują otrzymany puchar