W Sejmie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

sejm.gifDrugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 będzie jednym z punktów porządku 54. posiedzenia Sejmu. Projekt przewiduje, że w 2014 r. będą utrzymane zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, obowiązujące w latach 2012-2013. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych (ustalonych dla celów podatku rolnego) składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę będzie opłacał rolnik.
 
 
 
Przez rolnika będą opłacane także składki za domowników, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. Składki zdrowotne mają być opłacane przez rolników w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Projekt jest związany z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. o niekonstytucyjności finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Projekt wpłynął do Sejmu 31 października 2013 r. Pierwsze czytanie zostało przeprowadzone 7 listopada 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która przyjęła projekt bez poprawek. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Piotr Walkowski.


W piątkowym bloku głosowań Sejm przeprowadzi m.in. trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Projekt wprowadza rozwiązania zawarte w przepisach unijnych o wspólnej organizacji rynku wina. Ich celem jest usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli i rocznika. Projekt umożliwia producentom win zlecanie innym przedsiębiorcom rozlewu wyrobów wyprodukowanych z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa. Dotyczy to producentów win owocowych markowych, cydru, perry i miodów pitnych markowych. Projekt umożliwia nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w przypadku np. wykreślenia z urzędu takiego przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców wykonujących tę działalność. Ponowny wpis do rejestru będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu. Projekt wydłuża też termin składania wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce – z 30 czerwca na 15 lipca. Ponadto w projekcie ograniczono zakres informacji przekazywanych we wniosku składanym do prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych w Polsce. W drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki jeszcze bardziej upraszczające procedurę uzyskiwania tego wpisu. Projekt wpłynął do Sejmu 2 października 2013 r. Pierwsze czytanie przeprowadzono 22 października 2013 r. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a drugie 6 listopada 2013 r.

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: projekt; ubezpieczenie; zdrowotne; będzie; rolników; producentów; składek; winorośli; przedsiębiorców; komisji; wyrobów; października; przypadku; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »