W Ministerstwie Rolnictwa o zmianach

W dniu 1 marca br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak corocznie odbyło się szkolenie z zakresu zmian w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznym i rolnictwie ekologicznym. W spotkaniu zmiany prezentowali przedstawiciele MRiRW oraz wniosek o płatność przedstawiciel ARiMR. W spotkaniu udział wzięła niemal setka doradców żywo zainteresowanych zmianami jak i wypełnianiem wniosku w kampanii 2019r. Na koniec miała miejsce dyskusja co do prawidłowej interpretacji zapisów prawa.

Doradców, którzy z różnych przyczyn nie brali udziału w szkoleniu zapraszamy do udziału w szkoleniu regionalnym, które odbędą się w Poznaniu i Radomiu. W Radomiu w dniu 6.03 br., a w Poznaniu w dniu 15.03 br.

Zmiany zebrane punktach:

DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKWO-KLIMATYCZNE

Rolnictwo zrównoważone:

 1. W przypadku zastosowania więcej niż cztery uprawy: udział każdej z trzech największych upraw nie był mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie i udział pozostałych upraw łącznie nie był mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie
 2. Literalnie wprowadzono zapis przyorania międzyplonu jako praktyki dodatkowej (rzecz oczywista ale jednak dla niektórych przypadków chyba nie). Przyoranie nie dotyczy przypadków uprawy w systemie bezorkowym.

Międzyplony

 1. Międzyplon jak nazwa wskazuje to uprawa między dwoma plonami głównymi. Tu możliwość zastosowania międzyplonu po przerwania na gruncie okresu ugorowania.
 2. 15% zmiana powierzchni w kolejnych latach zobowiązania. Gdy gospodarstwo ulegnie podziałowi to proporcja zobowiązania dotyczy każdej z powierzchni po jego podziale.

Pakiety przyrodnicze

 1. Wymagania realizacji pakietu nie mogą być sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając dobro środowiskowe może wyrazić zgodę na realizację pakietu przyrodniczego mimo sprzeczności z działaniami fakultatywnymi. To jest wyjątek nie reguła. Dokument potwierdzający ten fakt. Oświadczenie eksperta i kopia pisemnego potwierdzenia RDOŚ. Oświadczenie i kopia stanowią załącznik do planu działalności rolnośrodowiskowej.
 3. Zmiana terminów pokosu i wypasu oraz terminu wykaszania niedojadów. Możliwość zawężenia w/w terminów przez eksperta lub doradcę
 4. Zmiana dostosowania realizacji pakietów dotyczy beneficjentów od 2019r. (nowych). Beneficjenci lat od 2015 do 2018 realizują zobowiązanie na dotychczasowych zasadach.
 5. Zmiana słów z melioracje wodne szczegółowe na melioracje wodne

Pakiet genetyczny roślinny

 1. Rozszerzenie listy roślin objętych wsparciem w pakiecie 6.1 i 6.2. Przywrócono dofinansowanie do prosa zwyczajnego(Panicum miliaceumL.)
 2. Powierzchnia dla całego pakietu nie może przekroczyć 5ha
 3. Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru. W pierwszym i czwartym roku realizacji pakietu uprawa roślin z kwalifikowanego materiału siewnego. Załącznik do wniosku

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 1. Ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ekologicznego Dz.U. z 2018r. poz.1784
 2. Wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do uprawy/gatunku. Jak wiele gatunków na działce rolnej, to przeliczenie do każdego gatunku,
 3. Minimalna obsada zwierząt z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha,
 4. Ostropest plamisty. Przeniesienie ostropestu plamistego z pakietów zielarskich do pakietów rolniczych i tym samym obniżenie stawki płatności za tę uprawę z 1325 zł/ha do 966/792 zł/ha,
 5. Zniesienie wymogu dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego w dla plantacji nieowocujących,
 6. Gryka zwyczajna może być uprawiana na nawóz zielony,
 7. Rozszerzenie listy roślin o dwuletni koper włoski i wiesiołek dziwny,

Przejęcie zobowiązania a zmiana w planie działalności rolno środowiskowej/ekologicznej

 1. Rolnik przy pomocy doradcy , eksperta dokonuje zmiany planu przed upływem 25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosku o przyznanie płatności w roku następnym po roku za który przysługiwała płatność
 2. Rolnik przesyła kopie wybranych stron(dane rolnika, doradcy, ekperta, wykaz pakietów, które realizuje, wykaz działek rolnych, zobowiązań lat realizacji zobowiązań) planu działalności rolno środowiskowej do 15 lipca roku następnego po którym otrzymał płatność wskutek przejęcia zobowiązania.
 3. Sankcje dla rolnika przejmującego zobowiązanie za niedokonanie zmiany 40% za brak planu działalności rolno środowiskowej. Za niedokonanie zmiany w kolejnym roku 30%, a jak niedojona zmiany do 3 roku po przejęciu zobowiązania.

Spadkobiercy

 1. Wypłata płatności na oświadczenie o stwierdzeniu nabycia spadku
 2. Za zgodność z oryginałem zostaje rozszerzona o radcę prawnego i adwokata

Procedowane zmiany, które mogą wejść z opóźnieniem ale jeszcze w kampanii od 2019

Rolnictwo zrównoważone:

 1. Zmiana stawki płatności z 400zł na 486zł
 2. Możliwość dofinansowania do tytoniu

Rolnictwo ekologiczne

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – z 966 zł/ha do 1 137 zł/ha,
 • Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – z 792 zł/ha do 932 zł/ha,
 • Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – z 787 zł/ha do 926 zł/ha,
 • Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – z 559 zł/ha do 658 zł/ha,
 • Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – z 428 zł/ha do 535 zł/ha,
 • Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – z 428 zł/ha do 535 zł/ha.

 

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zł/ha; ; konwersji; pakiet; zmiana; zł/ha; ; okresie; uprawy; zmiany; płatności; realizacji; działalności; ornych; powierzchni; rolnictwa; pakietu; które; eksperta; roślin; pakie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »