Uwaga producenci mleka!

Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Celem mechanizmu jest udzielenie pomocy finansowej producentom mleka. Pomoc udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka.

1

 

Pomoc skierowana jest do producentów, którzy dokonali od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu co najmniej jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich, dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła.

Uczestnikiem mechanizmu może być producent mleka, który:

 • posiadał, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich;
 • sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym nie mniej niż 5 tys. kg mleka;
 • dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu co najmniej jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich, dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła;
 • zobowiąże się do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których będzie udzielona pomoc.

Pomoc producentowi mleka, o którym mowa powyżej jest udzielana do nie więcej niż 30 zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych i wynosi:

 1. 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
 2. 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
 3. 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;
 4. 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

Wniosek o udzielenie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia wskazanego w ogłoszeniu Prezesa ARR o naborze wniosków do dnia 31 lipca 2017 r. do właściwego OT ARR.

23

 

Uwaga! Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR. We wcześniejszych programach Wielkopolska Izba Rolnicza występowała do właściwych organów o ujednolicenie daty przyjmowania wniosków. Zgodnie z k.p.a. powinna liczyć się data stempla pocztowego. Ponieważ, nie uwzględniono naszych wniosków należy zwrócić uwagę, że w tym jest to kolejny nabór, w którym ważny jest termin wpływu do ARR, a nie data nadania wniosku!

Dodatkowe ważne informacje:
W przypadku gdy:

 1. zwierzę padło albo zostało poddane ubojowi z konieczności, producent mleka, któremu udzielono pomocy, jest obowiązany do zakupu jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w terminie 60 dni, odpowiednio od dnia, w którym zwierzę padło albo zostało poddane ubojowi z konieczności,
 2. lekarz weterynarii stwierdził niepłodność jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej nie mniej niż 24 miesiące, do której udzielono pomocy, producent mleka może sprzedać tę jałówkę, przy czym w celu spełnienia zobowiązań, jest on obowiązany do zakupu nowej jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w terminie 60 dni od dnia sprzedaży jałówki hodowlanej rasy mlecznej, u której stwierdzono niepłodność.
 3. w przypadku gdy po wypłacie pomocy, nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa producenta mleka, zobowiązanie, uważa się za spełnione, jeżeli następca prawny tego producenta złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do jego spełnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz wzór wniosku znajdują się tutaj:
Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych
Nadzyczajna pomoc - załącznik 1 (formularz .doc)

(-) E. Bryl
Na podstawie informacji ARR.

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zakupu; hodowlanej; mlecznej; ; jałówki; powyżej; mającej; więcej; miesięcy; hodowlanych; jałówek; którym; udzielenie; której; pomocy; ; terminie; pomocy; ; mlek;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »