Ustawa o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników bez zmian do 2016 r.

min zdrowiaOdpowiadając na pismo Ministerstwa Zdrowia znak MZ-UP-PR-71-35323-4/KS/14 z dnia 20.08.2014r. przy którym przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014samorząd rolniczy zgłosił  następujące uwagi do niniejszego projektu:

Przedstawiony projekt zmiany ustawy nie wprowadza nowych rozwiązań prawnych, a jedynie proponuje pozostawić aż do końca 2016 roku obowiązujące już od 2012 roku zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Zasady te podczas wprowadzania zapowiadane były jako tymczasowe. Należy przypomnieć, że 26 października 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności wcześniejszych zasad ubezpieczenia zdrowotnego rolników z zasadami Konstytucji RP. Krajowa Rada Izb Rolniczych również wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą.

Oczekując rozwiązań systemowych proponujemy dodanie w przedstawionym projekcie ustawy zapisów, które doprecyzują i jednoznacznie określą powierzchnię, która będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki zdrowotnej, gdyż dotychczasowe przepisy powodują wielokrotne naliczanie składek od tego samego areału powierzchni użytków rolnych w sytuacji współwłasności czy współposiadania. Ponadto powinien zostać ustalony górny pułap składki zdrowotnej na osobę, jak w ZUS.

Zdaniem samorządu rolniczego, przy określaniu zasad ubezpieczenia rolnika i domowników, należy zastosować rozwiązanie analogiczne, jak w innych działach gospodarki, w których składkę opłaca jedna osoba, będąca właścicielem gospodarstwa (czyli tylko na niej ciąży obowiązek ustawowy opłacania składki zdrowotnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego). Pozostali członkowie rodziny (tzw. domownicy) objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym na pisemny wniosek płatnika składki. Współmałżonek rolnika opłacałby składkę jedynie w przypadku, gdyby posiadał oddzielne gospodarstwo rolne lub gdyby był współwłaścicielem (wtedy powinien opłacać składkę od ilości hektarów, do których ma prawo własności). Obecnie małżonkowie posiadający wspólne gospodarstwo rolne, oboje opłacają składkę zdrowotną liczoną od wielkości całego gospodarstwa, co zdaniem rolników stanowi niezrozumiałe podwójne obciążenie fiskalne. Takie same zasady należałoby zastosować przy współwłasności innej niż małżeńska.

125ml milk

min zdrowia
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; składki; ubezpieczenia; rolników; zasady; niezgodności; zastosować; rolnika; ustawa; jedynie; których; należy; wniosek; gospodarstwo; gospodarstwa; roz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »