Ubezpieczenie upraw rolnych

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych wyjaśniamy, że ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych, z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn.zm.).

Foto. Banknoty

Foto. Banknoty

Ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dostępu do 65 % dopłaty z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia. Zmiana ta jednak w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od  skutków przymrozków wiosennych.

W grudniu 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

1) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,

2) Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,

3) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

4) Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,

5) InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 r.

Na podstawie tych umów możliwe było od początku roku zawieranie przez producentów rolnych umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia na warunkach obowiązujących do 31 marca br. W pracach nad zmianą ustawy uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele producentów rolnych i na bieżąco byli informowani o projektowanych zmianach w celu płynnego wprowadzenia tych zmian w życie od 1 kwietnia br.

Wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło od 10 kwietnia br. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż polis ubezpieczenia od 15 kwietnia br.

W roku 2016 producenci rolni, po wyczerpaniu limitu dopłat z budżetu państwa do stawek ubezpieczenia, mogli zawierać umowy ubezpieczenia na warunkach komercyjnych zarówno z zakładami ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał podpisane umowy na 2016 r., jak i wszystkimi pozostałymi zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenie upraw rolnych od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 2016 roku umowy ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych od ryzyka przymrozków wiosennych wykupiło 0,35 % producentów owoców, co stanowiło ok 1,6 % wszystkich umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka przymrozków wiosennych zawartych w 2016 r.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Ubezpieczenie upraw rolnych 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ubezpieczenia rolnych Ubezpieczeń umów przymrozków budżetu państwa producentów ubezpieczeń zakładami stawek Ubezpieczenie początku warunkach Towarzystwem Rolnictwa skutków wiosennych kwietnia Rozwoju sprzedaż ustawy przedstawiciele Wzajemnych Minister Towarzystwo dopłat zawierania dopłatami składek rolnych, ryzyka możliwości krzewów informowani właścicieli Pocztowe zakładów bieżąco rozpoczęło sadów, korzystniejszych płynnego br. Wiosenną Pozostałe życie zmianach dotowanych wprowadzenia warunkach, projektowanych nowych szczególności zawierać owocowych wykupiło atmosferycznych. zjawisk ubezpieczenie niekorzystnych owoców, stanowiło Ministerstwo http://www.minrol.gov.pl/   Źródło zawartych wszystkich oferującymi pozostałymi wyczerpaniu limitu rolni, producenci rozpoczęły br. W ubezpieczenia, komercyjnych podpisane wszystkimi którymi ubezpieczeń, zarówno zakłady Wzajemnych, 5) dostępu dopłaty warunki korzystniejsze wprowadziła ubezpieczenia. Zmiana ograniczała producentom sposób żaden jednak zmiana Banknoty Ostatnia wyjaśniamy, owocowych, informacjami pojawiającymi związku funkcjonują określonych gospodarskich późn.zm.). Foto. zwierząt ubezpieczeniach ustawie rolnym od  Group umowy realizację Insurance Vienna InterRisk r. Na podstawie pracach zmianą obowiązujących zawieranie możliwe Pocztowym Wzajemnych, 4) pięcioma ubezpieczeń: 1) podpisał grudniu wiosennych. W Powszechnym Zakładem Polska Concordia „TUW”, 3) S.A., 2) uczestniczyli

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »