UWAGA PRZETWÓRCY - Informacja o naborze wniosków

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające jako: przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – będą mogli składać wnioski na dofinasowanie planowanych do realizacji operacji dotyczących rozwoju prowadzonych przez nich  „przetwórni”.

Możliwość taką dają środki w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020.

Wnioski (wraz z załącznikami) przyjmowane będą przez ARiMR w okresie:

1 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.
    
Obecny PROW 2014-2020 i uruchamiane dotychczas nabory pokazują jak ważne jest przygotowanie się do inwestycji w zakresie formalno-prawnym tj. zgromadzenie niezbędnej prawidłowo sporządzonej dokumentacji. Pamiętać musimy o tym też, że na tzw. poprawki (wezwania ARiMR) będziemy mieli tylko 14 dni kalendarzowych i tylko raz możemy to uczynić! Nie możemy też zmieniać zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia!

Do rozdysponowania w całym działaniu zarezerwowano środki w kwocie 693 070 461 Euro. Na nabór w 2015 roku przewidziano środki w wysokości 103 955 570 Euro.

Operację możemy realizować w dwóch lub maksymalnie czterech etapach i musimy ją zakończyć najpóźniej w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy leasingu).

Pomoc dla „przetwórców” już działających na rynku wynosi do 50% i nie może być wyższa niż:

  • 15 000 000 zł –  dla podmiotów będących związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.
  • 3 000 000 zł – w przypadku pozostałych podmiotów.

Niestety dla „rolników” (rolnika, małżonka rolnika, domownika – ubezpieczonych w KRUS) (nowość!!!!), którzy będą rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa nie przewidziano wsparcia w naborze 2015.  Natomiast będą oni mogli liczyć na wsparcie w wys. 300 000 zł dotacji – (lecz niestety, nie w tym naborze!).

Niemniej jednak z punktu widzenia tego, iż taki nabór prawdopodobnie zostanie uruchomiony w I-szym kwartale 2015 roku, informacje i aktualne wymagania, kryteria dostępu, itp. zamieszczamy pod niżej wskazanym adresem na specjalnej stronie poświęconej zagadnieniom przetwórstwa.

Aktualną prezentację (do pobrania) w zakresie uruchamianego działania pt. "Przetwórstwo 2015" znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub do pobrania: tu

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zakresie; będą; ; możemy; naborze; środki; rolnych; stronie; produktów; musimy; przewidziano; nabór; przetwÓrcy; grudnia; inwestycji; wniosków; informacja; przypadku; pozost;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »