Artykuł o Tematyce Ekologicznej UWAGA PRODUCENCI EKOLOGICZNI

Publikujemy poniżej tekst stanowiska MRiRW wyjaśniającego zasady dotyczące prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję:

            Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego  Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez producentów ekologicznych wyjaśniam co następuje.

Każdy z producentów ekologicznych zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Uzupełnieniem przepisów wspólnotowych są w Polsce przepisy krajowe: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w trybie
przepisów tej ustawy.

Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez producentów ekologicznych szeregu rejestrów w zależności od zakresu prowadzonej produkcji np. na podstawie mi. 66, 72 czy 76 rozporządzenia Komisji (WE) m 889/2008. Rejestry te powinny być weryfikowane przez jednostki certyfikujące. Przepisy te nie określają podmiotu odpowiedzialnego za określenie wzorów rejestrów a jedynie precyzują jakie informacje powinny być w nich
zawarte. Na potrzeby ww. przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, każdy z producentów ekologicznych może prowadzić rejestr na dowolnym formularzu, który zawierać będzie wszystkie wymagane informacje.

W wyniku prowadzonych kontroli, w szczególności w przypadkach gdy producenci ekologiczni zmieniali jednostki certyfikujące, stwierdzane były przypadki, że nie wszyscy z nich prowadzili rejestry spełniające wymagania. Biorąc pod uwagę powyższe Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował przykładowe rejestry. Ich stosowanie jest rekomendowane, ale nie
jest obowiązkowe.
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż informacja ta jest również umieszczona na stronie internetowej GIJHAR-S obok wzorów zaproponowanych, przykładowych rejestrów: „W chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest obowiązkowe dla producentów ekologicznych Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej”.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Hodowli i Ochrony Roślin
Małgorzata Surawska

 

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ekologicznych; rolnictwa; produkcji; przepisów; producentów; rejestrów; zasady; producenci; rozporządzenie; rozwoju; wzorów; ministra; znakowania; prowadzenia; ekologiczni;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »