TTIP i ochrona inwestorów

KE 13Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne dotyczące ochrony inwestorów w ramach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). To odpowiedź na pojawiające się obawy o sposób rozstrzygania sporów między uczestnikami TTIP. Zainteresowani mogą wypełnić kwestionariusz dotyczący 12 głównych kwestii związanych z partnerstwem, w tym prawa do regulacji, sprawiedliwego traktowania inwestorów i przejrzystości całego systemu rozstrzygania sporów. Formularze będą dostępne we wszystkich urzędowych językach Unii przez 90 dni.        

Komisja zamierza zagwarantować, że ochrona inwestycji i system rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem będą odzwierciedlać najlepsze praktyki nie tylko w TTIP, ale także we wszystkich nowych umowach inwestycyjnych UE. Chodzi przy tym o to, aby w kwestii ochrony inwestorów na mocy TTIP oraz innych umów inwestycyjnych, które UE podpisze w przyszłości, zapewnić znacznie jaśniejszą sytuację, niż ma to miejsce w przypadku ponad 3 000 umów inwestycyjnych obecnie obowiązujących na całym świecie. Komisja także pragnie zadbać o to, aby metoda rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem, jaka zostanie określona w TTIP, była bardziej przejrzysta i łatwiejsza do wyegzekwowania niż w innych obecnie obowiązujących umowach, w tym w aktualnych dwustronnych umowach inwestycyjnych między państwami UE i Stanami Zjednoczonymi, które TTIP ma zastąpić. To samo dotyczy innych umów inwestycyjnych, które UE będzie podpisywać w przyszłości z państwami spoza UE.

Postęp w negocjacjach - czytaj tutaj.

Trzeba pamiętać o tym, że Komisja Europejska negocjuje zapisy TTIP dotyczące inwestycji, kierując się instrukcjami państw członkowskich. Kwestie dotyczące ochrony inwestorów oraz systemu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem stanowią część wytycznych negocjacyjnych przekazanych Komisji Europejskiej jednogłośnie przez państwa członkowskie UE w czerwcu 2013 r. W negocjacjach handlowych między UE i USA – jak we wszystkich negocjacjach handlowych – Komisja Europejska jako instytucja prowadzi negocjacje w imieniu wszystkich 28 państw członkowskich UE pod ich demokratycznym nadzorem. Również Parlament Europejski sprawuje nadzór demokratyczny w toku negocjacji i ma dostęp do tych samych dokumentów co państwa członkowskie. Co najważniejsze, na koniec całego procesu negocjacyjnego Parlament Europejski podejmie w głosowaniu ostateczną decyzję, czy uzgodnione porozumienie należy przyjąć.

Obecna debata publiczna zasługuje na uwagę i jest bardzo ważna, ale czasem w jej toku dochodzi do wymiany błędnych lub nawet fałszywych przekonań co do celów systemu rozstrzygania sporów między inwestorami negocjowanego w ramach TTIP. Na przykład często twierdzi się, że ochrona inwestorów negocjowana w ramach TTIP pozwalałyby przedsiębiorstwom zaskarżać rządy do sądu przy każdym wprowadzeniu przepisów, które ograniczałyby ich zyski. W związku z kilkoma głośnymi nierozstrzygniętymi sprawami w ramach istniejących umów międzynarodowych pojawiły się wątpliwości dotyczące prawa rządów do wprowadzania przepisów w celu ochrony środowiska lub konsumentów bez możliwości zaskarżenia ich przez przedsiębiorstwa przed sądem.

W konsultacjach społecznych wyjaśnia się kwestie, które UE pragnie udoskonalić, aby zagwarantować, że metoda rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem, która zostanie określona w TTIP, zapewni rządom prawo do przyjmowania przepisów w interesie publicznym. W konsultacjach społecznych Komisja wyjaśnia, jak pracuje nad zapewnieniem nowoczesnej ochrony inwestorów oraz zawarciem w TTIP postanowień dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem, które mogą być przykładem dla przyszłych umów handlowych. Zwraca się także do respondentów o opinie i poglądy w szeregu szczegółowych kwestii.

- Mam nadzieję, że kiedy obywatele przekonają się, jakiego rodzaju szczegółowe zapisy chcemy zamieścić w umowie, zrozumieją, że dążymy do stworzenia lepszego systemu niż ten obecny – powiedział unijny komisarz ds. handlu, Karel De Gucht. – Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do przekazywania nam pomysłów i uwag na temat tego, czy podejście proponowane przez UE w TTIP zapewnia właściwą równowagę między ochroną inwestorów a zagwarantowaniem rządom państw UE bezspornego prawa i zdolności do regulacji w interesie publicznym.

Jak będą zasady konsultacji?

Konsultacje społeczne Komisji będą prowadzone, jak zazwyczaj, tylko przez internet. Kwestionariusz dotyczy około 12 głównych kwestii, w tym prawa do regulacji, sprawiedliwego i równego traktowania inwestorów oraz przejrzystości systemu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem. Jest także otwarte pytanie umożliwiające przekazanie bardziej ogólnych uwag.

Oprócz ogólnego wyjaśnienia kwestii ochrony inwestycji, systemu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem oraz udoskonaleń, jakie Komisja ma zamiar wprowadzić, każdemu pytaniu towarzyszy wyjaśnienie zagadnienia i problemu, do którego się ono odnosi, sytuacji wynikającej z istniejących umów inwestycyjnych oraz ulepszeń, jakie UE proponuje w ramach TTIP. Do pytań dołączono też stosowne fragmenty tekstów prawnych, które zdaniem UE powinny służyć jako podstawa negocjacyjna dla TTIP.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się dziś, a wszystkie niezbędne informacje dostępne są już w internecie w języku angielskim. Konsultacje zostaną jak najszybciej poszerzone o wszystkie pozostałe języki UE. Potrwają 90 dni od momentu udostępnienia w internecie ostatniego tłumaczenia tekstu konsultacji na język urzędowy UE. Dzięki temu żaden obywatel ani żadna organizacja w UE nie odczują utrudnień ze względu na język, którym się posługują.

Dodatkowe informacje

W konsultacjach społecznych Komisja wyjaśnia, jak pracuje nad zapewnieniem nowoczesnej ochrony inwestorów oraz zawarciem w TTIP postanowień dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem, które mogą być przykładem dla przyszłych umów handlowych. Zwraca się także do respondentów o opinie i poglądy w szeregu szczegółowych kwestii. W proponowanym przez UE podejściu uwzględnia się obawy i braki, którym poświęcano wiele uwagi w publicznych dyskusjach na temat ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem.

Komisja zamierza opracować nowe i innowacyjne podejście, aby zlikwidować te obawy poprzez dwa rodzaje działań:

1. Doprecyzowanie i udoskonalenie przepisów dotyczących ochrony inwestycji, tak by prawo do regulacji nie zostało podważone.

2. Stworzenie nowoczesnego, przejrzystego i efektywnego systemu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem poprzez:

  • zapobieganie ryzyku nadużywania systemu,
  • zwiększenie przejrzystości systemu arbitrażowego,
  • zapobieganie konfliktom interesu lub stronniczości arbitrów,
  • zapewnienie większej spójności i lepszej kontroli,
  • sprawowanie kontroli nad umową,
  • doprecyzowanie, że system rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem będzie miał zastosowanie jedynie do naruszeń postanowień o ochronie inwestycji, a nie do innych części TTIP.
     

Te udoskonalenia pozwolą doprecyzować i zapewnić równowagę między ochroną inwestorów a prawem państw do regulacji. Przy uwzględnieniu tych elementów polityki publicznej proponowane postanowienia TTIP dotyczące inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem pozwolą wyeliminować niedoskonałości w istniejących umowach inwestycyjnych.

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Brukseli

125ml milk

KE 13
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: między; sporów; inwestorów; ochrony; które; systemu; umów; komisja; dotyczące; ramach; także; ; będą; ochrona; wszystkich;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »