shiuz__750 x 100 px_1

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przystępuje do realizacji szkolenia uzupełniającego dla doradców rolnośrodowiskowych, na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).
Szkolenie będzie składało się z dwóch części – e-learningowej (każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 10 dni) oraz dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie oraz Oddziałach Centrum.

 

Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.

Do każdego doradcy rolnośrodowiskowego, który na podstawie Art. 71. w/w Ustawy znajduje się na liście prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna grupy z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe, termin przeprowadzenia części e-learningowej i warunki zdania egzaminu uzupełniającego.

Planowane terminy części e-learningowej

Lp. Planowany termin Województwa

1.

  19-28 luty 2016 r.

 dolnośląskie,
 kujawsko-pomorskie,
 lubuskie,
 małopolskie,
 mazowieckie,
 opolskie,
 podkarpackie,
 śląskie

2.

  01–10 marca 2016 r.

 lubelskie,
 łódzkie,
 podlaskie,
 pomorskie,
 wielkopolskie

3.

  15–24 marca 2016 r.

 świętokrzyskie,
 warmińsko-mazurskie,
 zachodniopomorskie

Szkolenia stacjonarne realizowane będą od początku marca do końca maja.

O dokładnych terminach szkoleń stacjonarnych uczestnicy będą informowani po zaliczeniu części e-learningowej.


Miejsca szkoleń stacjonarnych

Lp. Miejsce szkolenia Województwa

1.

  CDR Brwinów  kujawsko-pomorskie,
 mazowieckie (część północna),
 podlaskie,
 warmińsko-mazurskie

2.

  CDR O/Kraków   małopolskie,
 opolskie,
 śląskie

3.

  CDR O/Poznań  dolnośląskie,
 lubuskie,
 pomorskie,
 wielkopolskie,
 zachodniopomorskie

4.

  CDR O/Radom  lubelskie,
 łódzkie,
 mazowieckie (część południowa),
 podkarpackie,
 świętokrzyskie

Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia na szkoleniach stacjonarnych.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniach na określonych powyżej zasadach mają doradcy, którzy w okresie od 2009 do 2014 roku sporządzili i zarejestrowali w systemie teleinformatycznym Centrum co najmniej jeden plan działalności rolnośrodowiskowej.

Informacji udzielają:
•    szkolenia e-learningowe:
Anna Korczykowska - a.korczykowska@cdr.gov.pl Renata Koczkodaj – r.koczkodaj@cdr.gov.pl - tel. 22 729 66 34-38 wew. 130
•    szkolenia stacjonarne:
Justyna Zdunek - j.zdunek@cdr.gov.pl - tel. 22 729 66 34-38 wew. 107

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI:  ; części; szkoleń; rozwoju; obszarów; ; wiejskich; ; będą; uzupełniających;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »