shiuz__750 x 100 px_1

Szkolenie blended-learning pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu blended - learning pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", skierowanym do pracowników zatrudnionych w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem innowacyjnych metod na obszarach wiejskich. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką kreatywności w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz przykładem dobrych praktyk w tym zakresie. Doradcy zostaną zapoznani również z tematyką kreatywnego myślenia, zasadami kategoryzacji dobrych praktyk, ich opisywaniem i monitorowaniem.

Szkolenie będzie składało się z części internetowej oraz stacjonarnej. Szkolenie internetowe zaplanowane jest w terminie 4-10.02.2014 r., i odbędzie się w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków cdrkursy.edu.pl oraz materiały seminaryjne wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione na platformie od dnia 4.02.2014 r. wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Przebieg seminarium będzie miał charakter czatu moderowanego przez specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Przewidziano również umożliwienie kontaktu uczestnikom między sobą oraz z moderatorami w ramach forum.

Harmonogram seminarium:

W dniu 4.02.2014 r. – udostępnienie materiałów seminaryjnych na stronie http://cdrkursy.edu.pl

W dniu 10.02.2014 r.:

godz. 11:30 – 12:00 – rejestracja i uwierzytelnianie uczestników;

godz. 12:00 – 13:00 – czat z uczestnikami;

Natomiast szkolenie stacjonarne odbędzie się w terminie 12-13.02.2014 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty socjalne podczas szkolenia stacjonarnego (noclegi, przerwa kawowa, wyżywienie, dojazd i powrót na szkolenie). Osoby zainteresowane udziałem w seminarium internetowym proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku (w załączniku do pobrania poniżej) pocztą elektroniczną (skan) na adres: szkolenia.krakow@cdr.gov.pl lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do 3.02.2014 r. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych seminarium: Łukasz Jawny - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,

tel. 12 424 05 20; e-mail: l.jawny@cdr.gov.pl.

- w sprawach rekrutacji: Teresa Sędzik - Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego

tel. 12 424 05 54; e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularze zgłoszeniowe i program do pobrania na stronie www.cdr.gov.pl/krakow/ oraz www.cdr.gov.pl.

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na seminarium. Informacja zostanie przesłana na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).

Podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, będzie uczestnictwo w seminarium internetowym, przejawiające się co najmniej dwukrotnym zabraniem głosu w dyskusji merytorycznej w ramach forum (dostępnego od 4.02.2014 r.) lub czatu (10.02.2014 r., godz. 12:00-13:00) oraz zaliczenie egzaminu na poziomie przynajmniej 60 % podczas szkolenia stacjonarnego.

W załączniku:

1. Harmonogram szkolenia
2. Karta zgłoszeniowa
3. Informacja o uczestniku


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: doradztwa; rozwoju; seminarium; przedsiębiorczości; ; obszarach; oddział; szkolenie; rolniczego; innowacyjnych; szkolenia; uczestnicy; centrum; będzie; szkoleniu; tematyką;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »