Silny budżet WPR = Silna UE

20191212 113157W dniu 12 grudnia 2019 r. na placu Schumana w Brukseli odbył się wspólny protest rolników z Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Uczestnicy protestu przedstawili wspólne stanowisko, w którym domagali się:

 

  • aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027 były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE,
  • aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;
  • ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, a także jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
  • radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i dla wnioskodawców/ beneficjentów;
  • stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych, aby zachęcić i ułatwić młodym rolnikom podejmowanie działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją ”młodego rolnika”.
20191212 112212 20191212 112240 20191212 113011 20191212 113537

Rolnicy z Polski zabierając głos podczas protestu ponowili apel o silny budżet na WPR w związku z wymaganiami, które w przyszłości będą  nakładane na rolników w związku z Europejskim Paktem na Rzecz Klimatu oraz o odejście od płatności historycznych w związku z wyrównaniem się kosztów produkcji w rolnictwie na poziomie unijnym. Polityka WPR powinna być sprawiedliwa i równa dla wszystkich 28 krajów członkowskich. 

Wspólne stanowisko  zostało przekazane europarlamentarzystom z Litwy, Prezydentowi Litwy oraz zostanie przekazane komisarzowi do spraw rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu i polskim europarlamentarzystom z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

20191212 113157
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: które; budżet; płatności; związku; budżetu; państwa; wsparcia; wszystkich; pułapu; rolnictwa; poziomie; obszarów; najmniej; przekazane; krajów; europarlamentarzystom; mecha;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »