Seminarium z okazji zakończenia zagranicznego stażu zawodowego

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu zakończyło projekt zagranicznego stażu zawodowego pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Został on dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

3

Staż zawodowy został zrealizowany w ciągu dwóch lat dla dwóch grup uczestników. Trwał on trzy miesiące. Ogółem w stażu zawodowym udział wzięło 24 uczestników. Podczas stażu zawodowego zrealizowane zostały następujące cele:

  • Opanowanie umiejętności fachowych w oparciu o staż zawodowy.
  • Opanowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
  • Opanowanie umiejętności wprowadzania innych form gospodarowania w celu uzyskania dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym.
  • Nabycie umiejętności posługiwania się praktyce mechanizmami funkcjonującymi na rynku rolnym Unii Europejskiej.
  • Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem zawodowym, poznanie sąsiedniego kraju, obyczajów jego mieszkańców oraz kultury.
  • Rozwój stażysty na płaszczyźnie osobistej, edukacyjnej i kulturowej.
2

Staż rozpoczął się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W ramach tych zajęć uczestnicy odbyli szkolenie bhp, szkolenie na różnych maszynach rolniczych, szkolenie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przygotowanie językowe.

W ramach wyjazdów kulturowych stażyści wzięli udział w wyjeździe do parku rozrywki – Heide Park w miejscowości Soltau – wyjazd w trakcie trwania stażu zawodowego - oraz zwiedzili fabrykę maszyn i sprzętu rolniczego Grimme w miejscowości Damme. Firma zajmuje się przede wszystkim produkcją maszyn oraz sprzętu rolniczego do uprawy i zbioru ziemniaków.

Dnia 16 października 2019 roku w siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące staż zawodowy drugiej grupy uczestników. Była to grupa 9 stażystów ze szkół rolniczych z województwa wielkopolskiego i małopolskiego. Udział w seminarium wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilku szkół rolniczych oraz ich dyrektorzy, nauczyciele i rodzice stażystów. Poza tym uczestnikami seminarium było kierownictwo i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest współorganizatorem stażu zawodowego.

1

Podczas spotkania głos zabrali zastępca dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych Pan Jacek Michalski, przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych Pan Piotr Szymański i Pan Piotr Pietrzak. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu reprezentowała Pani Marta Ceglarek, będąca jednocześnie redaktorem naczelnym miesięcznika WIR „Siewca Wielkopolski”.

Osoby zabierające głos stwierdziły, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla uczniów - młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Wzięcie udziału w stażu wymaga silnej woli, determinacji i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych. Osoby, które wzięły udział w projekcie posiadają te cechy i świetnie sobie poradziły w nowym miejscu, w obcym kraju przez tak długi okres czasu.

4

Następnie stażystom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego - Szkołę Deula w Nienburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą stażu zawodowego.

Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu naboru na kolejny staż zawodowy w Niemczech. Chętnych do udziału w stażu zawodowym prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
- 608 522 198 – Piotr Szymański
- 604 323 820 – Piotr Pietrzak

Piotr Pietrzak

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: stażu; umiejętności; zawodowego; rolniczych; seminarium; szkół; ; zawodowy; udział; opanowanie; poznaniu; przyrodniczych; uczestników.; szkolenie; uczestnicy; zagranicznego; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »