Rozpoczął się naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo ryb oraz działania wodno-środowiskowe

 

loso 3 05818b4353f4

O pomoc na inwestycje w nowoczesne urządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy

c99f9d6df0

Wsparcie można otrzymać też na przedsięwzięcia związane z ochroną zasobów genetycznych ryb. Zdjęcia Katarzyna Dominas, Michał Rutkowski, z archiwum firmy Stanpol

Zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji przetworów rybnych, wyposażenie zakładów w urządzenia do przechowywania ryb i ich przetworów, a także wdrażanie technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne, to tylko przykłady inwestycji, które może dofinansować ARiMR w ramach tzw. środka 2.5  "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" finansowanego z PO RYBY 2007 - 2013. Wnioski o przyznanie pomocy na takie przedsięwzięcia można składać od 25  lipca  2012 r. do 23 sierpnia  2012 r. Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli do 7 sierpnia 2012 r. wnioski o wsparcie mogą składać jedynie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Po upływie tego terminu wnioski będą mogły składać także inne podmioty.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują  oddziały regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami, w którym będzie realizowana operacja.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania limitu środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

To nie jedyny nabór wniosków prowadzony przez ARiMR w tym terminie. Bowiem także od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r., w swoich oddziałach  regionalnych Agencji, wnioski mogą składać osoby zainteresowane wsparciem z PO Ryby 2007-2013 w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe". W tym naborze zakres przedsięwzięć na które można otrzymać wsparcie został zawężony w stosunku do poprzedniego naboru. Tym razem na wsparcie będą mogły liczyć tylko inwestycje związane z ochroną zasobów genetycznych ryb oraz wspierające wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik stosowanych w chowie i hodowli ryb. W tym drugim przypadku dofinansowanie można dostać jedynie na operacje realizowane w ramach pakietu pierwszego w zakresie wypełnienia łącznie wszystkich wymogów w nim określonych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z 7 września 2009 roku i na przedsięwzięcia wykonywane w ramach pakietu drugiego w zakresie wymogu 8, dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000.

Aby ułatwić zainteresowanym skorzystanie z pomocy w ramach  "Działań wodno-środowiskowych", w każdym Oddziale Regionalnym odbyły się specjalne szkolenia. Przeprowadzili je doświadczeni specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas tych spotkań można było wyjaśnić wszelkie  wątpliwości dotyczące pomocy udzielanej w tym działaniu.

Wnioski o dofinansowanie działań wodno-środowiskowych można składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym będzie realizowana operacja.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

DKS

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

loso 3 05
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »