Rozmowy MRiRW z przedstawicielami banków

mrirw8 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Spotkanie prowadził sekretarz stanu Zbigniew Babalski. Poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczających kredyty hipotek na nieruchomościach rolnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele Związku Banków Polskich:

 • poinformowali, że powołana została grupa robocza złożona z ekspertów bankowych, której celem jest wypracowanie rekomendacji dla środowiska bankowego odnośnie stosowania ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz przygotowanie propozycji, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych konsekwencji gospodarczych, a jednocześnie nie naruszałyby zasadniczych rozwiązań przyjętych w tej ustawie;
 • wskazali, że pojawiające się problemy przy udzielaniu kredytów na realizację inwestycji na nieruchomościach rolnych dotyczą głownie:
  • nieruchomości rolnych o powierzchniach mniejszych niż 0,3 ha;
  • braku możliwości wpisania w początkowym okresie kredytowania docelowej wartości hipoteki, uwzględniającej przyszłą wartość  inwestycji na nieruchomości rolnej, w związku z wprowadzonym art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym suma hipoteki na nieruchomości rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki,
  • trudności związanych z wyegzekwowaniem należności za niespłacony kredyt, którego zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomości rolnej, ze względu na przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które dopuszczają nabycie nieruchomości rolnych (nawet w postępowaniu egzekucyjnym) przede wszystkim przez rolnika indywidualnego.

Po wyjaśnieniach udzielonych przez strony spotkania uzgodniono, że:

 • banki mogą udzielać kredytów, gdzie zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości rolnej, ale suma hipoteki nie może przewyższać wartości rynkowej tej  nieruchomości ustalanej na dzień ustanowienia hipoteki,
 • wystosowana zostanie rekomendacja do banków, aby zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw umowy kredytowe były dalej realizowane na dotychczasowych zasadach,
 • nie ma przeszkód w skutecznej egzekucji należności banku za niespłacony kredyt, którego zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, gdyż nieruchomość taka może być nabyta przez każdy podmiot bez ograniczeń,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie bieżącej sytuacji oraz wysłuchaniu uwag zgłoszonych przez przedstawicieli Związku Banków Polskich przedstawi projekt rozwiązań legislacyjnych w poruszonych na spotkaniu kwestiach,
 • Związek Banków Polskich będzie reagował na nieprawdziwe informacje dotyczące udzielania kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości rolnej,
 • utrzymywany będzie stały kontakt pomiędzy grupą roboczą Związku Banków Polskich a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

mrirw
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; związku; ustawy; banków; rolnych; rolnej; ; rozwoju; rolnictwa; polskich; kwietnia; wartości; przedstawicielami; rolnej; skarbu; własności; życie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »