W ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz prezydenta Miasta Radom Radosława Witkowskiego Porozumienia w sprawie przejęcia szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

Podpisanie dokumentów odbywało się w obecności szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka Suskiego oraz sekretarza stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego. W uroczystości uczestniczył również dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Robert Jakubik.

Przejęcie kolejnej szkoły, tym razem na terenie województwa mazowieckiego, stanowi uzupełnienie ogólnokrajowej sieci resortowych, którą obecnie tworzą 53. szkoły rolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem Prezydenta, złożył podziękowanie Radzie Miejskiej w Radomiu za wyrażenie zgody na przekazanie szkoły rolniczej w Radomiu. Wyraził także przekonanie, że szkoła rolnicza w Radomiu, stanie się wzorcowym ośrodkiem edukacji, a dzięki temu stanowić będzie ważne ogniwo transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania innowacji społeczno-gospodarczych.

Min. J.K. Ardanowski podpisuje dokument przejęcia szkoły
Spotkanie ws. przejęcia szkoły
 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/